Mielipiteet

Tammelan koulupäätökset

Kaukjärven koulun lopettajaisia on vietetty haikein mielin (FL 19.5.). Vanhempainyhdistyksen varapuheenjohtaja toi esiin oppilaita kohtaavan ongelman: lapset siirtyvät vuodeksi Koulukeskukseen ja sen jälkeen väistötiloihin joista ei vielä ole tietoa.

Tilanne kuvaa päätöksenteon lyhytjänteisyyttä asioissa, joista vallitsee selkeitä näkemyseroja. Valtuusto päätti Kaukjärven ja Letkun koulujen lakkautuksesta 23.4.2018 osana talouden tasapainottamispakettia. Samalla päätettiin koulukeskuksen peruskorjauksen/uudisrakennuksen suunnittelun käynnistämisestä. Keskustelussa ja eriävässä mielipiteessä tuotiin esiin Kaukjärven toiminnan jatkaminen koulukeskuksen valmistumiseen saakka.

Joulukuussa 2018 valtuusto päätti purkaa koulukeskuksen ja rakentaa uuden yhtenäiskoulun. Keskustelussa esitettiin kevyemmän saneerausvaihtoehdon selvittämistä ja uuden 2000-luvulla valmistuneen alakoulun säilyttämistä, mutta äänestyksissä ehdotukset hylättiin. Toivomusponsi alakoulun mahdollisen muun käytön selvittämiseksi hyväksyttiin.

Allekirjoittaneen, Mikko Pietilä ja Meidän Tammelan valtuustoryhmän aloitteessa 28.1.2019 esitimme selvitettäväksi kaikkien koulukiinteistöjen käyttöä väistötiloina ja erityisesti Kaukjärven koulun lakkauttamisen ajankohtaa uudelleen harkittavaksi. Esitin kokouksessa, että asian kiireellisyyden vuoksi aloitteesta käytäisiin lähetekeskustelu. Keskustelua ei järjestetty, sen sijaan valtuuston varapuheenjohtajalle myönnettiin puheenvuoro, jossa hän esitti, ettei kannata tämäntyyppisten aloitteiden käsittelyä ”koska kaikille osallisille tulisi antaa työrauha (koulu)hankkeen eteenpäin viemiseksi”.

Kunnanjohtaja toi aloitteen hallituksen käsiteltäväksi 11 viikon kuluttua 15.4. esittäen aloitteen lähettämistä sivistyslautakunnan valmisteluun. Sivistyslautakuntaan aloite tuli sivistystoimenjohtajan valmistelemana 15.5. Päätösehdotuksen perusteluissa mainitaan lakkautuksen ja oppilaiden siirron valmistelun olevan niin pitkällä, ettei ole lasten edun mukaista muuttaa päätöstä vaiheessa, jossa lapset ovat jo tutustuneet tuleviin kouluihinsa. Lautakunta päätti, että oppilaiden väistötilojen osalta ei lukita mitään vaihtoehtoa ja väistötiloja koskevat laskelmat, arvioinnit ja selvitykset tehdään myöhemmin.

Kaukjärven ja Letkun koulukiinteistöjen myynti oli hallituksen esityslistalla 20.5. Päätösehdotuksena esitettiin koulujen myyntiin asettamista ”mahdollisimman pikaisesti”. Ehdotuksen mukaan toimittaessa koulukiinteistöjä ei siis voitaisi käyttää väistötiloina eikä mitään laskelmia tai selvityksiä tältä osin tehtäisi. Kunnanhallitus päätti asettaa Kaukjärven koulun myyntiin heti, Letkun koulun osalta harkitaan vielä kiinteistön vuokrausta paikallisille yhdistyksille.

Valtuuston toimikausi on puolivälissä. Valtuutetuilla on peiliin katsomisen paikka: olenko toiminut päättäjänä vastuullisesti, kuntalaisten etua ajaen? Lapsiystävällisessä kunnassa lasten etu mainitaan usein, mutta kuka määrittelee lapsen edun: viranhaltija, asiantuntija, lapsijärjestön edustaja, luottamushenkilö, lapsen huoltaja, lapsi itse? Kun lapsivaikutusarvio on nyt tulossa päätösten valmistelun työkaluksi Tammelassa, on oltava herkkä kuulemaan ja kuuntelemaan kaikkia tahoja.

Uusimmat

Fingerpori

comic