Mielipiteet

Tehtävät uusjakoon – Hyvinvointialueet vain välietappi matkalla kohti monialaisia maakuntia

Kuva: Lassi Puhtimäki
Kuva: Lassi Puhtimäki

Sote-uudistuksen eteneminen käynnistää suuren muutoksen, jossa hyvinvointialueet ovat vain välivaihe matkalla kohti monialaisia maakuntia.

Julistuksista huolimatta sote ei ole vielä ”maalissa”. Eduskunnassa hyväksyttiin kesäkuussa ennen kaikkea hallinnollinen uudistus, joka ei itsessään automaattisesti johda sote-uudistukselle asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Varsinainen työ sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi vasta alkaa.

Uudistuksen tavoitteiden toteutuminen on nyt hyvinvointialueiden ja niiden tulevien päättäjien harteilla. Uudistuksen tavoitteena on parantaa ihmisten pääsyä lääkäriin, turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset palvelut eri puolilla maata sekä hillitä kustannusten kasvua.

Hyvinvointialueiden tehtävä on merkittävä koko julkisen talouden tasapainon näkökulmasta. Sote-uudistusta lähdettiin tekemään ennen kaikkea sote-palveluiden tuottavuuden parantamiseksi sekä kustannusten kasvun hillitsemiseksi. Väestön ikääntyminen, kasvava hoivan tarve ja siitä johtuva kustannusten kasvu sekä toisaalta yhä pienenä työllisten määrä ja siitä johtuvat laskevat verotulot muodostavat yhtälön, joka ei toimi.

Hyvinvointialueiden päättäjät tulevat olemaan paljon vartijoina, mutta tehtävä ei ole mahdoton. Avaimet uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi löytyvät monituottajuuden mahdollisimman laajasta hyödyntämisestä, kustannusten läpinäkyvyydestä ja vertailtavuudesta, tiedon ja teknologina paremmasta käyttämisestä sekä asiakaslähtöisistä, tehokkaista palvelupoluista.

Yrityksillä tulee olla uudistuksessa keskeinen rooli. Kustannusten kasvun hillitseminen sekä palveluiden laadun parantaminen vaativat, että julkinen sektori ei tuota kaikkia palveluita itse. Hyvinvointialueille on rakennettava palvelukokonaisuuksia, jotka ovat mahdollisimmat tehokkaita ja laadukkaita veronmaksajien näkökulmasta. Tässä rakennustyössä on hyödynnettävä kaikkia saatavilla olevia toimijoita.

Muutos, joka eduskunnan nuijankopautuksella käynnistyi, on valtava. Hyvinvointialueet ovat vain välivaihe matkalla kohti monialaisia maakuntia. Aluehallintoa ja monialaisia maakuntia pohtinut parlamentaarinen selvitystyö saatiin päätökseen tammikuussa.

Selvitystyön tavoitteena oli selvittää, millä edellytyksillä ja mitä tehtäviä kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtiolta voitaisiin siirtää kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Tyrkyllä siirrettäviksi tehtäviksi ovat muun muassa ympäristötehtävät, alueelliset liikennetehtävät, ruoka- ja luonnonvaratehtävät, varautuminen sekä maakuntien liittojen lakisääteiset tehtävät.

On selvää, että nyt käynnistynyt muutos johtaa julkisten tehtävien laajempaan uusjakoon jollakin aikavälillä. On myös ilmeistä, että käynnissä on kaikkien aikojen kuntauudistus, joka tulee muuttamaan paitsi kuntien roolin ja tehtäviä niin myös vähentämään kuntien määrää.

Työ on alkanut ja töitä tulee riittämään tämän hallituksen lisäksi myös tuleville hallituksille, aluepäättäjille ja kunnille.

Fingerpori

comic