Mielipiteet

Teollisuus markkinoi sähköautoja

Autoteollisuus markkinoi sähköautoja ekologisena vaihtoehtona. Hehkutus sähköautojen vaikutuksesta hiilidioksidipäästöihin on kuitenkin harhaanjohtavaa. Maailman sähköntuotannosta noin 80% tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla, lähinnä hiilellä. Tosin erot maiden välillä ovat suuret. Vain muutama prosentti tuotetaan ydinvoimalla, jonka jäteongelmaan ei vieläkään ole ratkaisua. Uusiutuvaksi energiaksi voidaan laskea vain vesivoima, tuulivoima ja aurinkoenergia. Näiden tuotanto lisääntyy koko ajan, mutta valitettavasti vain saman verran kuin maailman energiatarve kasvaa. Fossiilisten polttoaineiden käyttö ei siten tule vähenemään.

Voidaan perustellusti väittää, että sähköautojen tarvitsemasta sähköstä noin 80% tuotetaan ja tullaan myös jatkossa tuottamaan fossiilisilla polttoaineilla.

Sähköautojen akkujen valmistus aiheuttaa runsaasti hiilidioksidipäästöjä. Niihin tarvitaan entistä enemmän erikoismetalleja. Tarvitaan siis lisää kaivoksia. Kukaan ei kuitenkaan ole arvioinut kuinka paljon kaivostoiminnan kasvu aiheuttaa päästöjä. Ei myöskään kuinka paljon päästöjä syntyy erikoismetallien erottelusta malmista. Jos nämä asiat huomioidaan, näyttääkin siltä, että sähköautot lisäävät hiilidioksidipäästöjä.

Autonvalmistajille sähköautot ovat elinehto. Siihen on perusteltu syy. Todella merkittävillä markkina-alueilla kuten Kiinassa autojen myynti uhkaa vähentyä, koska autojen pakokaasut muuttavat kaupunkien ilman hengityskelvottomaksi. Autojen käyttöä onkin monissa suurkaupungeissa siksi pyritty rajoittamaan. Mikäli autot olisivat sähkökäyttöisiä, ei rajoituksia tarvittaisi.

Ilmastomuutoksen pysäyttäminen vaatii hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Se onnistuu vain vähentämällä päästöjä aiheuttavaa toimintaa maailman laajuisesti. Se taas hidastaisi kaikkien haluamaa talouskasvua. Bruttokansantuotteen nostaminen ja päästöjen vähentäminen samanaikaisesti on siis mahdoton tehtävä. Sen ymmärtävät kaikki, mutta sitä ei haluta tunnustaa. Varautukaamme kuitenkin tulevaan vedenpaisumukseen. 

Ralf NordströmTammela

Uusimmat

Fingerpori

comic