Mielipiteet

Terapiatakuulla mielenterveyshoitoon

Terapiatakuu-kansalaisaloite keräsi heinäkuussa täyteen tarvittavan 50 000 allekirjoittajan rajan. Kansalaisaloite etenee nyt siis eduskunnan käsittelyyn ja siinä esitetyn lakimuutoksen myötä mielenterveyshoitoon pääsisi viimeistään kuukauden sisällä.

Mielenterveyden ongelmat ovat merkittävä kansanterveydellinen ongelma ja mielenterveyden häiriöt maksavat OECD:n arvion mukaan Suomessa noin 11 miljardia euroa vuodessa. Terapiatakuun myötä on arvioitu 7500 henkilöä kuntoutuvan vuosittain etuuksien piiristä työelämään.

Terapiatakuun vuosikustannukset olisivat noin 35 miljoonaa euroa, mutta kun etuuksien käyttö tämän myötä vähenisi ja ansioverotulot kasvaisivat johtaisi terapiatakuu lopulta noin 340 miljoonan vuosittaisiin säästöihin. Kokoomus onkin vahvasti tätä kansalaisaloitetta ja terapiatakuuta tukemassa, ja myös itsekin sen kansalaisaloitepalvelussa kävin allekirjoittamassa.

Me uskomme kokoomuksessa, että kansalaisaloite eduskunnassa tullaan myös hyväksymään. Sen takana on nimittäin 24 mielenterveysjärjestöä ja aloitteen pani vireille alkuvuodesta vihreiden helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Alviina Alametsä. Ennen vaaleja myös SDP, Vasemmistoliitto ja Keskusta kertoivat tukevansa terapiatakuuta. Tulemme siis varmasti saamaan eduskunnassa enemmistön esityksen taakse.

Tällä hetkellä tilanne on nimittäin kestämätön. Vain puolet mielenterveyden häiriöitä sairastavista saa tarvitsemaansa hoitoa. Ja kuitenkin jopa puolet suomalaisista kärsii mielenterveyden ongelmista jossain kohtaa elämäänsä. Terapiatakuun tavoitteena onkin nyt nopeuttaa ja helpottaa pääsyä mielenterveysapuun.

Mielenterveyslakiin kirjattaisiin uusi pykälä millä varmistettaisiin mielenterveyshoidon saavutettavuus ja yhdenvertaisuus niin, että kaikki mielenterveyden häiriöstä kärsivät saisivat apua ja tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Uudistuksen jälkeen mielenterveysavun piiriin pääsisi jo ensimmäisen terveyskeskuskäynnin jälkeen ja hoitoa saisi perusterveydenhoidossa todetun tarpeen perusteella. Hoitoon pääsy ei siis enää jatkossa vaatisi erikoislääkärin diagnoosia.

Terapiatakuun myötä maahamme tulisi tehokkaat perusterveydenhuollon mielenterveyspalvelut. Uusi järjestelmä täydentäisi siis huonosti toimivaa nykytilaa tuomalla avun jokaisen sitä tarvitsevan saataville nopeammin, helpommin ja asiakaslähtöisemmin.

Aloitteessa todetaankin, että tällainen matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujärjestelmä olisi erikoissairaanhoitoon perustuvaa järjestelmää kustannustehokkaampi. Varhaisen hoidon tiedetään näissäkin sairauksissa ennaltaehkäisevän oireen tai häiriön syvenemistä ja vähentävän muiden terveydenhuoltopalvelujen käyttöä.

Me kokoomuksessa annamme tälle kansalaisaloitteelle täyden tuen. Tulemme sen toteutumista eduskunnassa edesauttamaan ja lopulta täysistunnossa sen puolesta äänestämään. Terapiatakuu on kansalaisaloite, mistä hyötyy jokainen suomalainen.

Uusimmat

Fingerpori

comic