Mielipiteet

Tervetuloa osaajat Suomeen! On viimeinen hetki lopettaa ulkomaalaisten nöyryyttäminen lupajonoissa

Kuva: Joel Maisalmi
Kuva: Joel Maisalmi

Osaamisperusteisen maahanmuuton lisääminen merkittävästi nykyisestä on Suomelle kohtalonkysymys. Ilman voimakasta kansainvälistymistä näivetymme.

Tarve kansainvälisille osaajille tulee kasvamaan entisestään, kun koronan jälkeinen kasvu pääsee kunnolla vauhtiin. Yritysten pula osaavasta työvoimasta ei hellittänyt koronan keskelläkään. Pahasta kohtaanto-ongelmasta kertoo se, että viime syksynä tehdyssä kauppakamareiden kyselyssä yli puolet vastanneista yrityksistä ilmoitti työvoimapulan olevan este kasvulle.

Suomen pitkän aikavälin väestönkehitys näyttää tylyltä. Syntyvyys on heikkoa. Eläkeläisten määrä kasvaa kohisten ja työllisten määrä laskee. Pelkästään vuonna 2020 Suomessa siirtyi työeläkkeelle yli 61 000 henkilöä. Hyvinvointivaltion palveluiden ylläpitäminen vaatii lisää tuloja: kasvavia yrityksiä ja ennen kaikkea lisää veronmaksajia.

Onneksi yhä useampi suomalainen on tämän myös ymmärtänyt. Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn tutkimuksen mukaan suomalaisten asenteissa työperäistä maahanmuuttoa kohtaan on tapahtunut harppaus suopeampaan suuntaan. Lähes puolet suomalaisista arvioi, että maamme väestön ikääntyminen ja uhkaava vähentyminen edellyttävät ulkomaalaisten Suomeen muuton helpottamista. Kolmannes suomalaisista ei kuitenkaan näe helpottamiselle tarvetta.

Nykyhallitus on tarttunut työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton helpottamiseen kiitettävällä tavalla. Valmistelussa on juuri oikeita asioita: lupaprosessien sujuvoittamista ja nopeuttamista sekä osaajien ja opiskelijoiden houkuttelemista Talent Boost -ohjelman puitteissa. Ei ole hallituksen vika, että nämä toimet olisi pitänyt aloittaa jo vuosikausia sitten. Nyt on kuitenkin viimeinen hetki onnistua ja lopettaa ulkomaalaisten nöyryyttäminen lupajonoissa.

Yhtä tärkeää maahanmuuttoon liittyvän byrokratian purkamisen kanssa on, että yhteiskuntamme kansainvälistyy ja toivottaa kansainväliset työntekijät ja opiskelijat tervetulleiksi vielä nykyistä paremmin. Käynnissä on iso muutos, johon tarvitaan koko yhteiskunta mukaan. Kyse on meidän kaikkien tulevaisuudesta ja hyvinvoinnista.

Yhä useammassa yrityksessä on tehtävä töitä kansainvälisemmin. Työelämän asenteiden on osaltaan muututtava. Yhteyksiä Suomessa sijaitsevien yritysten ja kansainvälisten opiskelijoiden välillä on tuettava. Yritysten valmiuksia rekrytoida kansainvälisiä osaajia ja tunnistaa osaamista on kehitettävä. Tässä työssä yritysten tukena ovat esimerkiksi kauppakamarit.

Muutosta tarvitaan myös kunnilta ja muilta julkisilta toimijoilta. Julkisten palveluiden on jatkettava kansainvälistymistään. Kansainvälisten työntekijöiden perheet tarvitsevat palveluita englannin kielellä, esimerkiksi koululuokkia, päiväkotiryhmiä ja harrastuksia. Englanninkielisen toisen asteen koulutuksen määrää on lisättävä.

Ennen kaikkea tarvitsemme sen positiivisen asennemuutoksen jatkumista, joka EVAn tutkimuksessa näkyy. Avoimen ja kansainvälisen Suomen, joka toivottaa kansainväliset osaajat tervetulleiksi.

Uusimmat

Fingerpori

comic