Mielipiteet

Terveydenhoitajatyön alasajo lyhytnäköistä

Terveydenhoitajat kirjoittivat Forssan Lehdessä 14.6. terveydenhoitotyön alasajosta. Neuvolatyö sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ovat palveluja, joihin asiakkailla on lakisääteinen oikeus (Terveydenhuollon asetus 338/2011). Erityisesti tämän kevään kaltainen poikkeustilanne on nostanut selkeästi esiin ennaltaehkäisevien palveluiden tärkeyden. Lasten, nuorten ja perheiden tuentarve on koronaepidemian aikana tutkitusti kasvanut. Terveydenhoitajaliitto, samoin kuin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ovat ilmaisseet vakavan huolensa siitä, että laajat terveystarkastukset ja kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset eivät ole koronatilanteen vuoksi toteutuneet suunnitellusti.

Terveydenhoitajien mukaan työnantaja on ohjeistanut koronaepidemian aikana tekemättä jääneitä tarkastuksia ”kirittäväksi kiinni” normaalin työn ohessa. Ja ilman lisäresursseja tehtävää ”kirimistä” tarjotaan toimintamalliksi myös silloin, kun kesäaikana ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon ei palkata lomasijaisia. Tällä mallilla ei pystytä toteuttamaan laadukkaasti lakisääteisiä palveluita, joihin kaikilla perheillä pitää olla tasavertainen oikeus.

Valta ja vastuu päätöksistä – kuten kenelle neuvola-aika annetaan ja kenelle ei – kuuluu ehdottomasti esimiehille ja työnantajalle, ei terveydenhoitajille. Mikäli kunnissa tai kuntayhtymissä ei toimita asetuksen edellyttämällä tavalla, voi esimerkiksi asiakas tai kuntalainen tehdä asiasta ilmoituksen aluehallintoviranomaiselle eli Aviin.

Kuluneen kevään aikana terveydenhoitajilta on vaadittu erityisen suurta jaksamista ja nopeaa sopeutumista muuttuviin tilanteisiin. Nyt monissa kunnissa pohditaan lomautuksia vastauksena kuntatalouden ongelmiin, ja säästösyihin vedoten toimia jätetään täyttämättä. Tällaiset suunnitelmat heikentävät terveydenhoitajien työhyvinvointia ja heikentävät perheiden palvelujen saavutettavuutta ja laatua.

Suunniteltu toimintatapa ei ole kestävää ja ennaltaehkäisevää työtä tukevaa eikä kustannustehokasta. Terveydenhoitajaliiton huolena on, että Forssassa väärät päätökset näkyvät tulevaisuudessa lasten, nuorten ja perheiden entistä suurempina ongelmina ja lastensuojelun sekä erikoissairaanhoidon entisestään kasvavina menoina. Kunnissa on mahdollisimman pian osoitettava lasten, nuorten ja perheiden palveluihin riittävät resurssit, jotta päästään purkamaan palvelujen vähentämisestä aiheutunutta ruuhkaa ja voidaan panostaa perheiden hyvinvointiin.

Uusimmat

Fingerpori

comic