Mielipiteet

Terveys on ihmisoikeus – Tärkeää on ennaltaehkäisy ja ikäihmisistä huolehtiminen

Ikäihmisistä on pidettävä huolta. Kuva: Juha Neuvonen
Ikäihmisistä on pidettävä huolta. Kuva: Juha Neuvonen

Terveys on ihmisoikeus. Ilman terveyttä on vaikeaa käydä töissä tai opiskella, osallistua harrastuksiin, pitää yllä sosiaalisia suhteita ja olla mukana yhteiskunnan toiminnassa aktiivisena toimijana. Tulemme aina tarvitsemaan lääkäreitä erikoisaloineen ja sairaanhoitajia, emme pärjää ilman heidän ammattitaitoaan. Heidän jaksamisensa tukeminen on korostunut korona aikana. Terveydenhuollon ja sairaanhoidon palvelujärjestelmä on laaja-alainen ja monimutkainen, mutta palveluprosessit ovat mietittyjä ja pääosin toimivia. Pääosassa toteutetaan korjaavia toimia, joita on hyvä pyrkiä ehkäisemään.

Terveydenhuolto ja sairaanhoito eivät ole kuitenkaan vain elintapasairauksien aiheuttamaa. Elintapasairaudet ovat kuitenkin terveydenhuoltoa työllistävä. Tärkeää on ennaltaehkäisy, joka Suomessa on kehittynyttä. Historiassa lapsikuolleisuuteen keksittiin lääkkeenä äitiysneuvolapalvelut. Porkkanana toimii Kelan äitiyspakkaus sekä etuuksien saaminen. Ravintoterapeutit ohjeistavat terveellisiin ruokailutottumuksiin. Diabeteshoitajat huolehtivat jo sairastuneiden ohjauksesta. Rokotusohjelmat ovat taltuttaneet kulkutauteja jo pitkään. Suunterveydestä huolehditaan ehkäisevästi säännöllisillä tarkastuksilla lapsuudessa. Ikäihmisten toimintakykyä pyritään ylläpitämään päivätoimintakeskustoiminnalla sekä kotikäynnein.

Ehkäisevistä palveluista ei saa säästää, koska sillä saadaan säästöä pitkällä aikavälillä. Ikäihmisten hyvä toimintakyky ja virkeä mieli pitää ikäihmiset mukana aktiivisessa osallisuudessa,joka ylläpitää mielen hyvinvointia. Väestömme ikääntyy, hoivan tarve kasvaa, kuinka turvata hyvä ja turvallinen vanhuus?

Hoitajia tarvitaan tällä hetkellä paljon ja heidän pitää olla ammattitaitoisia. Mikäli hoitajia pitää tuoda ulkomailta, pitää edellyttää suomen kielen hyvää osaamista. Väärinymmärrykset hoivassa voivat koitua kohtalokkaiksi erehdyksiksi. Puhelintulkkaus ei ole vastaus. Ikäihmisen pitää voida luottaa saavansa laadukasta hoivaa, eikä hoitajat voi vaihtua päivittäin. Henkilökunnan saatavuutta ja sitoutumista työhön voidaan turvata maksamalla työstä kunnon palkkaa sekä erityisen tärkeää on huolehtia työntekijöiden jaksamisesta.

Ikäihmisten kotipalvelut ovat tärkeitä silloin, kun ikäihminen haluaa asua omassa kodissaan. Yksinäisyys on ikäihmisillä yleistä tänä päivänä, jonka vuoksi laitosmuotoista hoivaa ja palveluasumista ei saa ajaa alas. Pitäisi lisätä yhteisasumisen muotoja jolla lievittää yksinäisyyttä sekä luo turvallisuudentunnetta.

Omaishoitajien jaksamisesta täytyy huolehtia, joita Ilman olisimme pulassa. Toivon, että tulevaisuudessa määriteltäisiin valtakunnalliset omaishoitajien palkkiot, jotta omaishoitajat olisivat tasavertaisia. Palkkion suuruudessa pitäisi huomioida sen vaikuttavuus yhteiskunnalle tuottamien säästöjen vuoksi. Kuntaliiton mukaan omaishoidon tukea maksettiin v. 2019 noin 50 600 henkilölle, joista 65 vuotta täyttäneitä oli 67 %. Omaishoitajista 57 % oli 65 vuotta täyttäneitä.

Meidän on pidettävä ikäihmisistä huolta, vaikka he eivät ole enää ”tuottavia”. Olemme sen heille velkaa. He rakensivat tämän maan ja olemassa olevan hyvinvoinnin, josta monet sukupolvet ovat saaneet jo nauttia. Emmehän unohda?

Uusimmat

Fingerpori

comic