Mielipiteet

Terveysasemien toiminnan uudistaminen turvaa lähipalvelut

Tilanne hoitoon pääsyn suhteen saattaa olla epäoikeudenmukainen eri osissa maakuntaa. Kuva: Juhani Salo
Tilanne hoitoon pääsyn suhteen saattaa olla epäoikeudenmukainen eri osissa maakuntaa. Kuva: Juhani Salo

Ihmisillä on huoli terveysasemien pysymisestä myös hyvinvointialueiden tulemisen jälkeen. Tämä huoli on aiheellinen, jos emme muuta terveysasemajärjestelmää hyvinvointialueuudistuksen myötä. Tarvitaan järjestelmä, joka mahdollistaa vapaan valinnan hyvinvointialueen terveysasemien välillä aina hoidontarpeen tullessa.

Suomi.fi-sivustolla kuvataan terveysasemajärjestelmää näin: ”Jokaisella on oma terveysasema kotikunnassaan. Voit olla kerrallaan yhden terveysaseman asiakkaana. Voit vaihtaa terveysasemaa enintään kerran vuodessa. Terveysaseman valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveysasemaan ja silloin valintasi kattaa kaikki perusterveydenhuollon palvelut. Et siis voi valikoida, miltä terveysasemalta haluat käyttää esimerkiksi lääkäripalveluja ja miltä taas laboratoriopalveluja.” Tämä järjestelmä tulee muuttaa, jotta hoitoon pääsy nopeutuu ja terveysasemien käyttö jakautuu tasaisemmin kuin tällä hetkellä.

Tilanne hoitoon pääsyn suhteen saattaa olla epäoikeudenmukainen eri osissa maakuntaa. Esimerkiksi Hämeenlinnan pääterveysasemalla joudut jonottamaan hoitoon pääsyä, kun taas haja-asutusalueen terveysasemalla pääset huomattavasti nopeammin hoitoon.

Kun hoidontarve ilmenee, on ihmiselle tärkeintä saada apua. Mielestäni tulevan hyvinvointialueen tulee luoda järjestelmä, joka mahdollistaa vapaiden hoito- ja laboratorioaikojen tarkastelun koko hyvinvointialueen terveysasemien välillä sekä vapaan ajan varaamisen huolimatta siitä, missä päin hyvinvointialuetta terveysasema sijaitsee. Tämä tasaa kaupunkikeskusten terveysasemien ruuhkaa ja toisaalta tuo lisää käyttäjiä haja-asutusalueiden terveysasemille.

Lisäksi tarvitaan samankaltainen päivystysjärjestelmä kuin apteekeilla, eli joku hyvinvointialueen terveysasemista palvelee asiakkaita myös ilta-aikana ja viikonloppuna. Näin vähennämme sairaalan päivystykseen kohdistuvaa painetta. Nyt terveysasemat menevät kiinni noin klo 15-16 ja ihmiset ohjataan muina aikoina olemaan yhteydessä keskussairaalan päivystykseen. Molemmat toimet lisäävät vähemmällä käytöllä olevien terveysasemien käyttöä ja pitävät ne elinvoimaisina myös tulevaisuudessa.

Kun hätä on suuri, tulee avunkin löytyä heti. Uudistamalla terveysasemien toimintaa ja käyttöä, tämä on mahdollista.

Uusimmat

Fingerpori

comic