Mielipiteet

Tietoa edunvalvonnasta

Edunvalvontaa ja edunvalvontavaltuutusta koskevat eri lait, vaikka ne yleensä sekoitetaan toisiinsa. Tästä johtunevat myös Erkki Kaakisen mielipiteessä (FL 12.2.) esiin tuodut seikat.

Jokainen (täysissä sielunvoimissa oleva) suomalainen aikuinen voi itse valita oman edunvalvontapolkunsa. Sinä voit siis itse päättää, miten asiasi hoidetaan silloin, jos jotain ikävää sattuu etkä pysty esimerkiksi hoitamaan omia raha-asioitasi.

Hoitaako asioitasi itse etukäteen nimeämäsi läheinen valtuutettunasi (edunvalvontavaltuutuslaki) vai päättääkö viranomainen, kuka asioitasi hoitaa edunvalvojana (holhoustoimilaki).

Jos haluat itse päättää, kuka asioitasi hoitaa, tulee sinun hankkia edunvalvontavaltakirja, jolla nimeämäsi läheinen voi aikanaan todistaa oikeutensa ryhtyä asioitasi hoitamaan. Jos tätä paperia ei ole, asioitasi hoitavasta henkilöstä päättää viranomainen. Tällöin edunvalvojanasi voi toimia joku läheisistäsi tai yleinen edunvalvoja. Yleisillä edunvalvojilla on todella paljon töitä, joten siksi olisi hyvä, että mahdollisimman moni perhe välttyisi edunvalvonnalta. Näin ollen yleisille edunvalvojille vapautuisi aikaa hoitaa niiden asioita, keneltä lähiverkosto puuttuu.

Edunvalvojana toimivan on hoidettava asioitasi viranomaisen säännöllisessä valvonnassa, kun taas valtuutettusi voi hoitaa asioitasi kevyemmällä valvonnalla ja vähemmillä kustannuksilla.

Edunvalvontavaltakirjaa suosittelen tehtäväksi kaikille yli 18-vuotiaille, itselleni sen hankin 40-vuotiaana. Toiminta- tai ymmärryskyvyn menetys ei katso ikää, joten mitä vain voi sattua milloin vain.

Valtakirja viedään maistraattiin (nyk. Digi- ja väestötietovirastoon) vasta sitten, kun jotain on sattunut ja tarvitset apua asioissasi. Silloin on tärkeää, että paperi on oikein laadittu ja täyttää lain vaatimukset, koska asiakirjaa ei voi silloin enää korjata. Suosittelen valtuutuksen tekemiseen asiantuntijan apua. Asiantuntijalla tarkoitan nimenomaan tähän lakiin perehtynyttä henkilöä. Lakimiehen, juristin tai tuomarin titteli ei valitettavasti takaa asiantuntijuutta tässä aihepiirissä.

Hankalaksi tämän asian tekee se, että selkeää ja kaikenkattavaa tietoa tästä tärkeästä aiheesta ei ole helppo löytää. Useimmille koko edunvalvontavaltuutuslaki on täysin vieras. Se on harmi, sillä tämä laki on suoranainen helmi, joka todella ansaitsisi tulla suuren yleisön löytämäksi.

Uusimmat

Fingerpori

comic