Mielipiteet

Tiukka EI kannabiksen kasvattamiselle Suomessa – Emme halua kotikonnuillemme kannabispilvessä olevia nuoria!

Kuva: Hämeen poliisi
Kuva: Hämeen poliisi

Hamppujuomabrändin perustaja KTM Petri Nyländen ehdotti Helsingin Sanomissa 5.6.2021 kannabisbisneksen edistämistä Suomessa sallimalla kannabiksen viljely. Kysymykseen tulisivat silloin vähemmän THC-pitoiset viihdekäyttöön kelpaamattomat lajit.

Samaa ehdotti jokin aika sitten myös Keskustan kansanedustaja, eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Mikko Kärnä. Hän halusi laillistaa kannabiksen viljelyn vientiin sekä lääkekannabikseksi (Iltalehti 26.11.2020): ”Laillisen kannabiksen arvioidaan olevan 73,6 miljardin dollarin bisnes vuoteen 2027 mennessä. On todella typerää, mikäli Suomi ei ota omaa osuuttaan tästä laillisesta markkinasta.”

Kärnä ei nähnyt mitään moraalista ongelmaa, mikäli viljelisimme sitä lääkkeeksi tai veisimme viljelemäämme kannabista niihin maihin, jotka ovat laillistaneet sen viihdekäytön. Lääkekannabiksen käyttö on ollut mahdollista Suomessa vuodesta 2008 lähtien. Kärnä laski, että 5 %:n osuus laillisesta kannabismarkkinasta vuonna 2027 tarkoittaisi noin 1,5 miljardin dollarin liiketoimintaa. Ajatuksena oli, että ”Kallion porukka ostaisi pieniä maatiloja viihdekäyttökannabiksen viljelyyn”.

Suunnitelmassa ei ole ajateltu, miten varmistetaan, että kaikki tuotetut kymmenet tuhannet kilot kannabista ohjautuvat kohdemaahansa? Kovin todennäköistä olisi, että merkittäviä määriä valuisi kotimaiseen käyttöön. Joissakin maissa opioiditkin ovat sallittuja, samoin amfetamiini ja sen johdannaiset. Koskisiko sama sitten myös oopiumin viljelyä Suomessa? Entä amfetamiinilaboratorioita?

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n puheenjohtaja Juha Marttilakin innostui tästä idearikkaan Kärnän ehdotuksesta arvellen, että maamme vielä jäljellä olevat pientilat voisivat olla juuri sopivia kannabiksen viljelyyn. Tällaiset ”Tonavaa suuremmat” -ajatelmat lienevät alkaneet lähinnä huumorina, mutta kun vaikutusvaltaisen järjestön puheenjohtaja lausuu sellaisesta jotain myönteistä, on asiaan jo syytä suhtautua vakavammin. Tuskin MTK tai viljelijät ja karjankasvattajat kuitenkaan haluavat, että Suomenniemellä vielä jäljellä olevilla pikkutiloilla aloitetaan sama meininki kuin Afganistanissa eli oopiumin viljely elannon saamiseksi. Tai Kolumbiassa, jossa merkittävä osa viljelijöistä saa elantonsa kannabiksen viljelystä.

Nyt liikemies Nyländen ehdottaa samansuuntaista toimintaa, mutta ”turvallisella” kannabislajikkeella. Samat pulmat tässäkin. Ei pystytä mitenkään varmistamaan esimerkiksi sitä, että viljelty kannabis ei sisällä merkittäviä määriä THC:tä, joka on siis kannabiksen koukuttava aineosa eli marihuana. Pidän selvänä sitä, että viranomaisten mahdollisuudet kontrolloida näitä asioita eivät riittäisi.

THL:n raportin 20.4.2021 ja suomalaisen aikuisväestön päihteidenkäyttöä tutkivan Päihdetutkimuksen mukaan noin 800 000 suomalaista on kokeillut kannabista. Kannabiksenkäyttö on yleistynyt nuorten keskuudessa. Vuoden 2019 tutkimustulosten mukaan 15–16-vuotiaista suomalaisista koululaisista 11 % oli kokeillut kannabista ainakin kerran. Myös kannabiksen kotikasvatus on lisääntynyt. Emme halua kotikonnuillemme kannabispilvessä olevia nuoria!

Uusimmat

Fingerpori

comic