Mielipiteet

Toimivan hyvinvointialueen resepti – Tiivis yhteistyö perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä ja sujuvat hoitopolut ovat lääke kustannustenhallintaan.

Sote-keskuksilla on paljon vaalittavaa. Kuva: Lassi Puhtimäki
Sote-keskuksilla on paljon vaalittavaa. Kuva: Lassi Puhtimäki

Omahoitaja-lääkäri-toimintamalli on otettava käyttöön sote-keskuksissa koko maakunnan alueella. Näin kaikilla asukkailla on tiedossa, minne ottaa ensimmäiseksi yhteyttä terveyteen liittyvissä pulmissa.

Toiseksi kaikkien sote-keskusten yhteyteen pitää koota lapsiperheiden palvelut Perhekeskukseen, josta saa apua ja tukea lapsiperheiden arjessa ilmeneviin ongelmiin matalalla kynnyksellä. Perhekeskus muodostaa asiantuntijoiden verkoston, jossa myös kolmas sektori esimerkiksi seurakunta, Martat, Mannerheimin lastensuojeluliitto jne. voivat olla tiiviisti mukana tarjoamassa apuaan perheiden haasteisiin.

Kolmanneksi myös ikäihmisten palveluohjaus pitää koota sote-keskusten yhteydessä toimivaan Ikäkeskukseen. Ikäkeskukseen voisivat olla yhteydessä niin vanhus itse, kuin hänen läheisensä, kun ilmenee huoli vanhuksen pärjäämisestä. Ikäkeskuksen kautta tehdään palvelutarpeen arvio ja ohjataan tarvittaviin tutkimuksiin ja hoitoon tai hoivaan.

Neljänneksi kouluikäisten lasten ja nuorten sosiaali- ja terveyspalvelut pitää olla heille helposti tavoitettavissa, siellä missä he ovat eli kouluissa. Terveydenhoitajan, kuraattorin ja psykologin puheille pitää päästä helposti, ennen kuin ongelmat kasaantuvat.

Kaikkiin mielenterveydenongelmiin tarvitaan helppo yhteydenottomahdollisuus sote-keskuksissa. Meidän on voitava tarjota nopeaa matalan kynnyksen apua mielenterveysongelmiin, joista on muodostunut uusi kansantauti.

Tiivis yhteistyö perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä ja sujuvat hoitopolut ovat lääke kustannustenhallintaan. Uudesta teknologiasta on otettava täysi hyöty esimerkiksi perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon lääkäreiden välisiin konsultaatioihin.

Ja tämän lisäksi meidän on pidettävä huoli siitä, että Assi-sairaalan toimintoja suunnitellaan ja toteutetaan niin, että sieltä löytyy kaikki ne erikoisalat, joita tarvitaan päivystävässä keskussairaalassa.

Kaiken keskiössä tulee olla asiakkaiden kunnioittava ja ystävällinen kohtelu, nopea avun saanti sekä toiminnan korkea laatu. Näillä edellytyksillä hyvinvointialue toimii kustannustehokkaasti ja pystyy tuottamaan maakunnan asukkaille heidän tarvitsemansa palvelut.

Uusimmat

Fingerpori

comic