Mielipiteet

Toivoa ja tekoja

Luottamushenkilön tehtävä nykypäivän ja tulevaisuuden kunnassa ei ole helppo. Viestimmekö siitä, mistä luovumme vai siitä mitä tavoittelemme? Viestimmekö uudesta ja paremmasta, vai haikailemmeko jo menetetyn perään? Ja viestimmekö siitä, että kokonaisuus on hallussa, ja suunta on oikea, vai hajotammeko ja heilutammeko venettä itse, omilla toimillamme? Kerrommeko taloudesta oikeilla ja realistisilla luvuilla – vai puolustelemmeko ratkaisuja keinotekoisilla luvuilla? Luotammeko faktoihin, tietoon ja laskelmiin pohjautuvaan virkamiesvalmisteluun, vai pelaammeko kaikella politiikkaa ja uskotaan paremmin omiin ruutupaperilaskelmiin? Uskallammeko rohkeasti nähdä murroksissa myös mahdollisuuksia ja luoda toivoa paremmasta?

Tällä hetkellä elämme täysin uudenlaista ja osin epätodellista sekä epävarmaa ajanjaksoa koko yhteiskunnassamme. Kanta-Hämeen kunnat taistelevat ansiokkaasti koronaa vastaan, varautuen siihen, että kaikki alueen hoitoa tarvitsevat asukkaat saadaan hoidettua. Meillä on kolme toimivaa sairaalaa, jossa on tehty hyvää työnjakoa myös tässä varautumisessa.

Tällä hetkellä jo tiedämme, että pelkästään keskussairaalan menot tulevat lisääntymään tälle vuodelle yli 9 miljoonaa euroa. Jokainen Kanta-Hämeen kunta tulee menettämään verotuloja ja painii vakavien taloudellisten ongelmien kanssa. Säästöjä ja vaihtoehtoja on etsittävä, sekä rakennettava myös uutta infraa, joka vähentää pidemmällä aikajänteellä käyttökuluja.

Erikoissairaanhoidon säilyminen maakunnassa vaatii sen vahvistamista ja yhteen hiileen puhaltamista. Aluepolitiikan aika on ohi, ja koko Kanta-Hämeen rakenne kahden yliopistosairaalan välissä etsii uutta roolia. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen kehittäminen voisi olla se uuden yhteistyön alku, josta päättäjät jokaisella kolmella seutukunnalla ovat puhuneet. Yksin kukaan ei pärjää, sen tämä koronakriisikin vahvistaa. Uudistuksia tehdään koko Kanta-Hämeen asukkaiden ja elinvoimaisuuden parhaaksi. Tuleva valtakunnallinen sote-uudistus tukee myös tällaisia ratkaisuja.

Uskomme, että laadukkaiden, vaikuttavien ja tehokkaiden sote-palveluiden yhdenvertainen saatavuus, sekä hämäläisten yhdenvertainen kohtelu kuntarajoista riippumatta onnistuu parhaiten yhdessä tehden, palvelut edellä suunnitellen. Näin toimien saamme myös parhaat ammattilaiset pysymään työssään ja kehittämään laajempaa, nykyaikaista palvelukokonaisuutta ihmisten parhaaksi.

Tänä päivänä pitäisi hoitaa terveyttä eikä sairautta. Kehittämistä riittää muutenkin. Hyvinvointipalveluissa palvelurakenne on sekava. Yhteistyö muiden sektoreiden kanssa tulee olla tulevaisuudessa tiiviimpää ja monipuolisempaa.

Palveluiden käyttäjän näkökulmasta erot palveluiden saatavuudessa ja vaikuttavuudessa ovat merkittäviä. Tietotekniikka- ja potilasjärjestelmät ihmisen näkökulmasta ovat puutteelliset.

Hoitoketjuilla on valtava merkitys silloin, kun terveys horjuu ja laadukasta sekä luotettavaa hoitoa haetaan.

Yhteistyö ja yhteisen näkemyksen hakeminen sekä kollegoiden kunnioittaminen sekä yhteisissä pelisäännöissä pysyminen helpottavat tuskaa.

Oli sitten kyse sote-palveluista, kuntien liitoksista, kuntataloudesta, yrittäjien tukemisesta, välttämättömistä säästöistä, digitalisaatiosta tai palveluverkosta, meidän tulee löytää uudenlaisia ratkaisuja ja luoda yhdessä toivoa tulevaan. Me haluamme Hämeessä olevan elämää, yrittäjyyttä, vielä vahvempaa yhteishenkeä ja uskoa tulevaan, myös koronakriisin jälkeen.

Voikaa hyvin,

Uusimmat

Fingerpori

comic