Mielipiteet

Tunnin junan YVA Forssan sauma

Tunnin junaan liittyen on ollut julkisuudessa viime aikoina virkamiesten näkemyksiä siitä, miten Varsinais-Suomen liiton eteenpäin ajamaan Turun tunnin junaan ei löydy ulkopuolisia sijoittajia. Samalla on todettu, miten houkutteleva hanke liki tuplakustannukset omaava Suomirata puolestaan on. Julkisuuteen annetuissa kommenteissa on aluepolitiikkaa ja omien sidosryhmien intressien edistämistä.

Pelkästään eri ratahankkeiden nimet tuntuvat vastakkainasetelluilta ja jopa epätasa-arvoisilta. Miksi mennä tunnissa Turkuun, jos on olemassa nimensä perusteella koko Suomen valtakuntaa edustava Suomirata-hanke? Isojen kaupunkien taistellessa keskenään alue- ja infrakehitysrahoista ei liene vaikea arvata, että Forssan alueen haaveilema Pori-Inkoon syväsatamarahdin ratalinjaus, jossa Forssa olisi kauttakulkupisteenä, on vallitsevan keskustelun vallitessa totaalinen altavastaaja. Miten Forssan ratatoiveet asettuvat tässä asiayhteydessä, kun kaikki hankkeet kilpailevat samoista määrärahoista?

Vastaus on, että tilanne ei ole lainkaan lohduton Forssan ratavisiolle. Tunnin juna on jo nyt kaavoitettu yllättävän lähelle Forssaa. Lähin kohta nykyisessä tunnin juna linjauksessa on Siitoonjärven kohdalla, jonka jälkeen ratalinjaus erkanee turhan kauas Forssan intresseistä, Salon ydinkeskustassa olevan juna-aseman suuntaan. Huomionarvoista on, että Sitoonjärvi on linnuntietä lähempänä Forssaa kuin Riihimäki. Forssalaisten kannalta on positiivista, että Salossa on noussut kansanliike, johon liittyen yli 1600 ihmistä on allekirjoittanut adressin ”Kyllä Lukkarinmäen säilyttämiselle!”. Kyseinen kansanliike vetoaa, että tunnin-juna asema sijoitettaisiin Piihovin liittymän yhteyteen, jonka yhteydessä pidettäisiin optio linjaukselle Piihovi-Autokeidas, joka tukisi Pori-Inkoo -ratasuunnitelmaa. Piihovin yhteydessä oleva junan risteysalue on puolestaan erinomaisessa kohdassa Forssan ratavision kannalta.

Jos Piihovi-Autokeidas-Pori -rata rakennettaisiin, samalla myös Forssan ja Salon välinen maakuntaliittoja ylittävä yhteistyö ottaisi valtavan loikan eteenpäin. Pienien kaupunkien on pakko liittoutua isoja vastaan, sillä isot vievät ja pienet vikisevät. Pienille kaupungeille yhteistyö on hyvä strategia. Pöyryn esittämässä Forssan rautatieyhteyden esiselvityksessä ” HAMK Rautatieselvitys” on esitetty linjausvaihtoehto Ve 3. Jos lähtökohtana on, että minimoidaan rakennettavan radan pituus Piihovi on äärimmäisen houkutteleva vaihtoehto kyseiseen ratalinjaukseen liittyen. Samalla yhteydellä pääsisi Forssasta Saloon + Turkuun + Helsinkiin. Raiteiden risteyspisteenä toimisi Salo.

Ehkä Suomessa on sijaa myös muille Suomea edustaville ratavisoille, kuin kahden kaupunkivaltion intressejä edustava Suomirata. Vastakkainasettelu Turun tunnin juna versus Suomirata ei liene kuvitelmaa. Turun tunnin juna sekä Pori-Inkoo -rata-hankkeet voivat, ja niiden tulisi täydentää toinen toisiaan. Helsinki–Turku -ratahankkeeseen uusitaan YVA eli ympäristövaikutusten arviointi. Salon YVA yleisötilaisuus on ke 4.12.2019. Toivottavasti sen yhteydessä Forssan asukkaat, kunnallispäättäjät Hämeen liitto ja kansanedustajat aktivoituvat ja tunnin junan yhteyteen laaditaan SOVA. YVA- selostusten kuuleminen puolestaan alkaa kesäkuussa 2020.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti