Mielipiteet

Turvalliset palvelut ihmisten hyväksi – Tarvitaan yhtenäiset ja toimivat toimintamallit epäkohtien selvittämiseen ja ennaltaehkäisyyn

Sosiaali- ja terveydenhuollossa ilmenee asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuutta vaarantavia sekä hyvinvointia heikentäviä epäkohtia. Kuva: Sara Aaltio
Sosiaali- ja terveydenhuollossa ilmenee asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuutta vaarantavia sekä hyvinvointia heikentäviä epäkohtia. Kuva: Sara Aaltio

Tammikuussa 2022 järjestetään aluevaalit, koska sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa. Kanta-Hämeessä tämä tarkoittaa yhdentoista kunnan, mukaan lukien Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen palveluita. Näitä palveluita ovat esimerkiksi perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalihuolto, pelastuspalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, suun terveydenhuolto, ikääntyneiden palvelut sekä vammaispalvelut. Nyt vaaleilla valittava aluevaltuusto tulee päättämään muun muassa resurssien kohdentamisesta edellä mainittujen palveluiden järjestämiseksi. Muutos koskettaa siis laajasti tulevan hyvinvointialueen asukkaita.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä pelastuspalveluissa ilmenee asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuutta vaarantavia sekä hyvinvointia heikentäviä epäkohtia ja väärinkäytöksiä. Näitä työntekijät yrittävät tuoda esiin siinä toivossa, että epäkohdat korjattaisiin ja väärinkäytökset loppuisivat. Näin ei välttämättä aina käy, mikä ilmenee median uutisoinnissa. Tämän syksyn aikana otsikoissa on ollut muun muassa ikääntyneiden ylilääkitsemistä ja kovakouraista kohtelua, kehitysvammaisen lapsen pahoinpitelyä ja tuoliin teippaamista ja pelastusalalla ilmennyttä seksuaalista häirintää.

Pohdintaa herättää, ovatko organisaation sisäiset tai ulkoiset prosessit ja toimintamallit toimivia ja riittäviä, koska medialle ilmoittaminen on usein työntekijän äärimmäinen ratkaisu. Medialle päätyvät epäkohdat ja väärinkäytökset muodostavat ainoastaan jäävuoren huipun. Ennen median puoleen kääntymistä, epäkohtia on yleensä paljastettu organisaation sisällä toistuvasti. Lisäksi valvontaviranomainen on saattanut olla selvitysprosessissa mukana, saavuttamatta toivottua muutosta.

Kynnys paljastaa epäkohtia saattaa olla useille yksilöille korkea, paljastamisesta mahdollisesti aiheutuvien negatiivisten seurausten, kuten syrjinnän, kiusaamisen ja ääritapauksessa irtisanomisen vuoksi. Työntekijät väsyvät epäkohtiin, tuloksettomaan paljastamiseen ja paljastamisesta koituvien negatiivisten seurausten myötä saattavat päätyä työpaikan vaihtoon tai lähtevät kokonaan alalta.

Väärinkäytösten paljastajan suojelemiseksi mahdollisilta kostotoimilta on tulossa EU-direktiivin mukainen whistle-blower -lainsäädäntö, joka velvoittaa yli 50 henkilön organisaatioita perustamaan epäkohtien paljastamiseen tarkoitetut ilmoituskanavat. Ilmoituskanavaan ei kuitenkaan ole tarkoitus paljastaa kaikkia väärinkäytöksiä eli organisaatioissa olemassa olevat kanavat jäävät lisäksi käyttöön.

Mikäli palveluiden turvallisuuteen ei kiinnitetä riittävästi huomiota tulevan sote-uudistuksen yhteydessä sekä hyvinvointialueiden palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa, saattavat vakavat potilaskuolleisuutta ja kokonaiskustannuksia lisäävät väärinkäytökset ja epäkohdat lisääntyä, kuten on raportoitu muun muassa Euroopassa suurten palvelujärjestelmämuutosten yhteydessä. Tarvitaan yhtenäiset ja toimivat organisaatioiden sisäiset sekä ulkoiset toimintamallit ja prosessit epäkohtien ja väärinkäytösten selvittämiseen ja ennaltaehkäisyyn.

Sinä voit vaikuttaa hyvinvointialueen palveluihin äänestämällä.

Uusimmat

Fingerpori

comic