Mielipiteet

Turvallisin mielin Tammelan koulukeskukseen – Onko alle 20 ja 40 vuoden ikäiset rakennukset purettava muutaman korjattavissa olevan epäkohdan vuoksi?

Kuva: Lassi Puhtimäki
Kuva: Lassi Puhtimäki

Otsikko ”Koulukeskus osin surkeassa kunnossa” (FL 24.1.) sai varmasti huomiota ainakin koululaisten huoltajien keskuudessa. Otsikon sanomaa alleviivasi kunnanjohtaja Kalle Larssonin viittaukset väistötilojen mahdolliseen käyttöönottoon. Kunnanjohtajan näkemyksiin on paljonkin huomautettavaa.

Työpaikkaselvitysraportti käsittää kaikkiaan 10 pääkohtaa, alakohtineen yhteensä 26 kohdetta. Suurin osa tarkastuskohteista sai puhtaat paperit: ei huomauttamista.

Tarkastuskohteista vaatimusten vastaisiksi todettiin kolme kohdetta, jotka on uutisessa aivan oikein kerrottu: ilmanvaihdon puute erityisopetustilassa, liikuntasalin porraskäytävän ilmanvaihtoventtiililevyn kosteusvaurio ja sisäilman laatu luokassa 1036. Nämä kohteet tulee korjata.

Vähäisiä puutteita todettiin kuudessa tarkastuskohteessa. Nykytilasta todetaan, että kuntokartoituksessa (2014, Sweco Oy) ilmenneiden korjaustarpeiden toteuttaminen on kesken, kaikkia tiivistystoimenpiteitä ei ole tehty. Lämpötilan osalta kehotetaan seurannan ja säätöjen tarkennuksiin. Omavalvontasuunnitelma on laadittava ja julkaistava. Huoltosuunnitelma on laadittava ja sen seuranta järjestettävä. Valaistuksesta todetaan puutteita joissakin opetustiloissa, tarvittaessa valaistusta on korjattava.

Hajuhaittoja ei havaittu eikä aistinvaraisesti sisäilman laadussa ollut huomautettavaa. Viemäriverkoston tuuletuksessa on ilmennyt ajoittain ongelmia, toimenpiteenä tarkempi selvitys, mikäli hajuhaitat ovat merkittäviä.

Kahdessa tilassa siis tarkastuksessa todettiin korjausta vaativa ilmanvaihto-ongelma. Kyseisistä ongelmista raportoitiin myös edellisessä tarkastuksessa 14.11.2017. Silloisen raportin johdosta kunnan antamassa selvityksessä 21.3.2018 todetaan tehdyt korjaukset, mutta sanotaan myös: ”Kohteeseen ei ole varattu määrärahaakaan”.

Virheistä oppii vain kun ne tunnistetaan ja tunnustetaan. Kunnan resursseja on suunnattu uuteen kouluun ja samalla jätetty huomiotta ajankohtaisia huoltokorjauksia. Uutisessa mainittu ilmanvaihtolaitteiden ikääntyminen ei edellytä uutta koulua vaan laitteiden uusimisen. Sama koskee opetustiloja ja -välineistöä.

Terveysvalvonnan raportteja vertaillessa saa käsityksen, että Koulukeskuksen sisäilma ja terveyteen vaikuttavat osa-alueet ovat nyt paremmat kuin edellisen tarkastuksen aikaan v. 2017. Ilmanvaihdon korjaaminen, olosuhteiden seuranta, terveystilanteen tarkkailu sekä välitön puuttuminen havaittuihin epäkohtiin lisäävät uskoakseni huoltajien luottamusta enemmän kuin päätös uuden koulun rakentamisesta. Uusi koulu on hieno asia, mutta onko alle 20 ja 40 vuoden ikäiset rakennukset purettava muutaman korjattavissa olevan epäkohdan vuoksi? Kunnan ylivelkaantuminen koskettaa myös koulua nyt käyviä ikäluokkia.

Jos päätöksenteko näyttää soutamiselta ja huopaamiselta syynä voi olla Koulukeskusta koskevien päätösten valmistelu, joka ei ole tarjonnut päättäjille riittävää pohjaa järkiperäiselle päätökselle. Valtuuston enemmistö on tähän tyytynyt, demokratiassa näinkin voi käydä, mutta onneksi on vaalit.

Uusimmat

Fingerpori

comic