Mielipiteet

Turvallisuus vaatii riittävästi poliiseja

Viime aikoina on keskusteltu poliisin voimavarojen riittävyydestä. Turvallisuustilanne on muuttunut nopeasti ja tavallisen arjenkin turvallisuutta ovat järkyttäneet niin terroristi-iskujen uhka ja myös ensimmäinen iskukin, kansainvälinen rikollisuus ja myös esimerkiksi lisääntyneet raiskaustapaukset. Monin paikoin poliisi on joutunut jopa asettamaan tehtäviään etusijajärjestykseen. Myös rikosten tutkinta-aikojen pidentyminen on ollut jo pidempään jatkunut ilmiö.

Meillä on edelleen maailman parhaimmistoon kuuluva poliisi. Asiansa osaava ja ammattitaitoinen poliisi ei kuitenkaan auta, mikäli tämä on ylityöllistetty. Tavallinen suomalainen tarvitsee harvemmin poliisin apua, mutta kun niin käy on tärkeää, että saamme apua ja asiamme selvitetyksi.

Tämä vaatii lisää poliiseja ja lisää resursseja ja myös toimivaltuuksia poliiseille. Alkaneelle vuodelle 2019 poliisille osoitimmekin lisärahoitusta 26 miljoonaa euroa päättyvään vuoteen verrattuna. Määräraha pitää tasokorotuksen lisäksi sisällään sekä lähiöpoliisitoiminnan että haasteellisten ja harvaan asuttujen alueiden poliisitoiminnan jatkumisen.

On tärkeää, että poliisi näkyy myös maaseudulla ja liikenteessäkin. Poliisin toiminta koko Suomen laajuisesti halutaan siis turvata.

Päättyneenä vuonna maassamme oli 136 kuntaa, joissa poliisin saapuminen hälytyspaikalle kesti jo yli puoli tuntia. Poliisin toimintakyky onkin lopulta suoraan verrannollinen poliisien määrään. Jatkossa poliisin onkin voitava keskittyä ydintehtäviinsä, kuten hälytystoimintaan sekä rikosten esitutkintaan. Muiden tehtävien kuten päihtyneiden kuljetusten ja vartioinnin siirtämistä pois poliisilta on harkittava.

Tämä kaikki vaatii, että poliisin rahoitus turvataan pitkäjänteisesti. Määrärahoista taisteleminen vuodesta toiseen ei ole järkevää. Eduskunnan hallintovaliokunnan edellyttämän 7850 poliisin henkilötyövuoden vakiinnuttaminen pitää olla meidän yhteisenä tavoitteena. Tämä vaatii myös sitä, että poliisien koulutusmäärät pidetään jatkossa riittävällä tasolla.

Suomen poliisi ja maamme sisäinen turvallisuus ovat monella mittarilla kuitenkin edelleen maailman kärkiluokkaa. Kaduilla on onneksi pääasiassa turvallista liikkua ja poliisin toiminta on ammattitaitoista ja luotettavaa. Meidän päättäjien tehtävänä onkin huolehtia, että näin on myös tulevaisuudessa. Riittävä määrä poliiseja on turvallisuuden kannalta välttämätöntä.

Timo HeinonenKansanedustaja (kok.), valtiovarainvaliokunnan jäsen

Uusimmat

Fingerpori

comic