Mielipiteet

Työtekijöiden jaksaminen on koetuksella sosiaali- ja terveydenhuollossa – Resurssit on kohdennettava optimaalisesti

Kuva: Seppo Pessinen
Kuva: Seppo Pessinen

Olen sairaanhoitajana ja tutkijana seurannut sivusta julkista keskustelua vanhuspalveluissa työskentelevien hoitajien huolesta koskien heidän omaansa sekä kollegoidensa jaksamista. Julkinen keskustelu muun muassa sosiaalisessa mediassa ja lehtien palstoilla laittaa tutkijan pohtimaan millä tavalla työnantajapuoli käsittelee työntekijöiden esille tuomia huolia ja epäkohtia. Tutkin väitöskirjassani väärinkäytösten paljastamista terveydenhuollossa ja tutkimustulosten mukaan väärinkäytösten ja epäkohtien esiin tuominen mediassa on työntekijöiden viimeisimpiä keinoja viheltää peli poikki. Ennen ongelmien esiintuomista mediassa tai muulle organisaation ulkopuoliselle taholle kuten AVI:lle, väärinkäytökset ja epäkohdat on otettu usein puheeksi organisaation sisällä esihenkilöille tai ylemmälle johdolle tuloksetta.

Työntekijöiden jaksaminen on koetuksella myös muilla sosiaali- ja terveydenhuollon alueilla kuin vanhuspalveluissa. Pandemian myötä työntekijöiden jaksaminen on kuitenkin kriisiytynyt. Uudenlaisia työjärjestelyitä on jouduttu tekemään työntekijöiden hyvinvoinnin kustannuksella. Pandemian aiheuttama psyykkinen ja fyysinen kuormitus korostuu etulinjassa työskentelevien terveydenhuollon ammattilaisten kohdalla. Pandemia on lisännyt muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden halukkuutta alanvaihtoon.

Ilman pandemiaakin tulevaisuudessa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista tulee olemaan enenevässä määrin puutetta useilla eri sosiaali- ja terveydenhuollon alueilla, joten uudenlaisten toimintamallien kehittämiseltä ei voida välttyä. Haasteina työnantajapuolella ovat rajalliset resurssit sekä niiden optimaalinen kohdentaminen organisaatiossa. Resurssien kohdentamisessa ja toimintamallien kehittämisessä tulisi kuitenkin ottaa huomioon työntekijöiden hyvinvointi ja jaksaminen.

Olen huolissani ammattitaitoisten sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden saatavuudesta ja riittävyydestä kunnassamme. Tulevaisuudessa tulisi kiinnittää huomiota näiden alojen vetovoimaisuuteen, työntekijöiden pysyvyyteen sekä alojen houkuttelevuuden lisäämiseen. Yhtenä alojen houkuttelevuutta lisäävänä tekijänä on työntekijän työssä viihtyminen ja jaksaminen. Resurssien optimaalinen kohdentaminen on tärkeää monipuolisten, laadukkaiden sekä yhdenvertaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi ja kehittämiseksi kunnassa.

Paikallisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden puolesta

Uusimmat

Fingerpori

comic