Mielipiteet

Työttömyyttä ja työvoimapulaa

Hämeen Kauppakamarin kesän kysely Hämeen yrityksille vahvistaa pelkoamme siitä, että vahvan talouskasvun suurin uhka voikin olla pula osaavasta työvoimasta. Hämeen yrityksistä toki noin puolet kertoi edelleen liikevaihdon kasvavan tänä vuonna. Jopa 91 prosenttia kertoi liikevaihdon vähintäänkin pysyvän ennallaan tai jopa kasvavan. Taloustilanne on siis hyvä ja siitä täytyy nyt kantaa yhdessä huolta.

Yritysjohtajista yli puolet pitivät oman toimialansa yleistä tunnelmaa vähintäänkin optimistisena, mutta huolena monella oli jo sama eli pula työvoimasta.

Hämeenlinnan seudulla työvoiman saatavuutta piti heikkona jo 44 prosenttia yrittäjistä ja korkean työttömyydenkin seudun eli Forssan seudun yritysjohtajista vieläkin useampi eli jopa 57 prosenttia. Työntekijöiden osaaminen ei siis kohtaa tarjolla olevan työn kanssa.

Pulaa on ollut jo pidempään mm. metallialan ammattilaisista, mutta myös hotelli- ja ravintola-alalla löytyy työtä osaajille.

Ongelma on siis se, että työttömiltä työnhakijoilta ei aina löydy oikeaa tai riittävää osaamista avoinna oleviin työtehtäviin. Siksi nyt panostammekin merkittävästi lisää täydennys-, muunto- ja lisäkoulutukseen. Koulutustarve voi olla kokonaan uusi ammatti tai sitten vain vaikkapa digitaitojen päivittäminen 2020-luvulle. Tässä hyödynnämme nyt mm. erittäin hyvää ja toimivaa vapaan sivistystyön oppilaitosverkostoamme.

Yritykset joutuvat jo nyt rekrytoimaan kiihtyvällä tahdilla työntekijöitä muista EU-maista ja jopa kolmansista maista. Osalla tarve on jo niin akuutti, että aikaa henkilökunnan uudelleen koulutukseenkaan ei aina ole. Meidän tuleekin huolehtia, että missään tilanteessa talouskasvu ei jää osaavan henkilökunnan saannista kiinni. Silloin me kaikki olemme häviäjiä.

Hämeen Kauppakamarin barometrikyselyssä neljä viidestä yrityksestä kertoi henkilöstömäärän jopa kasvavan tänä vuonna. Joka kolmannella yrityksellä on varmasti edessä lisähenkilökunnan rekrytointi. Työpaikkoja siis syntyy ja työtä löytyy nyt yhä useammalle, mutta se vaatii myös sitä, että osaaminen riittää kyseisiin tehtäviin.

Tätä samaa viestiä tulee nyt ympäri Suomen. Pahimmat rekrytointihaasteet ovat tällä hetkellä Lapissa, Kainuussa ja Satakunnassa, mutta haasteet leviävät kiihtyvällä tahdilla kaikkialle muuallekin maahamme. Siksi nyt etsimmekin koko ajan uusia ja tehokkaita keinoja vahvistaa työntekijöiden osaamista, uudistaa ja päivittää osaamista ja myös taata ja varmistaa näin yrityksille riittävä osaava henkilöstö. Vain tämä pitää maamme talouden rattaat pyörimässä huomennakin.

Timo Heinonen

Kansanedustaja (kok.), valtiovarainvaliokunta


Uusimmat

Fingerpori

comic