Mielipiteet

Uskalla, luota, tee yhteistyötä

Yritykset mittaavat ja vertailevat menestystä liikevaihdon kasvulla ja liikevoittoprosenteilla, yhdistykset jäsenmäärillä ja vaikuttavuudella, kunnan mittareita ovat tasapainoinen kuntatalous ja asukasmäärän kehitys. Asiakas- ja asukastyytyväisyyttä mittaillaan monin tavoin. Yhteisön jäsenten tyytyväisyyden taustalta löytyy merkityksellisyyden tunne, joka syntyy työnteon, jäsenenä toimimisen ja osallisuuden kautta.

Uskallus on yksi menestyvän yhteisön kulmakivistä. Uskallus luo uutta, avaa ovia ja rakentaa siltoja. Uskallusta on kyky ajatella toisin, katsoa asioita uudesta näkökulmasta ja kyky heittää ennakkoluulot nurkkaan. Lapsen uskallus on luontaista ja sitä rajoitetaan – syystäkin – varhaislapsuudessa monin tavoin ja siksi uskallukseen on rohkaistava myöhemmin koulussa, opiskelussa ja työelämässä.

Uskallus tarvitsee tuekseen yhteisön sisäistä luottamusta. Luottamuksen ilmapiiri rohkaisee, kenenkään ei tarvitse pelätä esittää ’tyhmiä kysymyksiä’ tai ennenkuulumattomia uudistuksia ja ideoita. Ilman luottamusta sulkeudumme omiin kupliimme ja vuorovaikutus hiipuu. Luottamus luo uskallusta ja yhdessä ne tukevat yhteisön menestystä. Luottamus säteilee ympäristöönkin ja synnyttää positiivista virettä.

Sisäinen ja ulkoinen yhteistyö on niin yritysten, yhdistysten, kuntien ja valtioiden kuin yksilöidenkin tasapainoisen kehityksen edellytys. Yhteistyön puute ilmenee monin tavoin, kärjistyen tullimuureiksi valtioiden välillä tai naapureiden rajariidoiksi. Taustalla on luottamuksen puute ja lopputuloksena kaikilla osapuolilla epämukava olo. Yhteistyö on toimivaa ja tuottavaa vain luottamuksen ilmapiirissä.

Luottamus ei ole kertakäyttöistä, se vaatii jatkuvaa huoltoa. Sanotaan, että rikkoutuneen luottamuksen uudelleen rakentaminen on lähes mahdotonta. Kuitenkin kaikki tekevät virheitä ja epäonnistuvat joskus työssään. Yhteisön sisäinen luottamus on rakennettavissa uudestaan kun yhteisön toimintakulttuuri rohkaisee siihen. Avoin ja keskusteleva ilmapiiri onkin menestyvän yhteisön tunnusmerkki.

Uskalluksella, luottamuksella ja yhteistyöllä tehdään keksintöjä, synnytetään innovaatioita ja luotsataan yhteisöjä menestykseen.

Tuomo

Uusimmat

Fingerpori

comic