Mielipiteet

Uusi ajokorttilaki

Saamme Ruotsin mallin mukaisen tutkintopainotteisen kuljettajatutkinnon. Nykyisin Ruotsissa ensimmäisessä autokortin ajokokeessa tulee enemmän hylättyjä kuin hyväksyttyjä suorituksia. Uusinta- hylyt ovat myös yleisiä. Meillä ajokokeen läpiviemiseen tullaan varaamaan uudistuksen jälkeen aikaa yksi tunti . Vuoden 2016 alussa helpottunut teoriakoe on todettu liian suppeaksi ja pintapuoliseksi. Siinä on myös liian paljon vastausaikaa. Uudistettu koe tulee olemaan selvästi vaativampi.

Uutena lakisääteisenä koulutuksena tulee ennen ensimmäisen ajokortin suorittamista käytävä turvalliseen ajamiseen johdatteleva kurssi.

Vaiheistetusta opetuksesta luovutaan. Kuitenkin nykyinen syventävä vaihe säilyy riskientunnistamiskurssina. Kurssi suoritetaan juuri ennen kuljettajatutkintoa.

Euroopan Liikenneturvallisuusneuvosto ja Kansainvälinen kuljettajatutkintokomitea ovat esittäneet vaiheistettua kuljettajakoulutusta käyttöön koko Euroopassa. Virhetottumusten pois oppiminen on keskeinen osa jatko-opetusta. Vaikeiden ajo-olosuhteiden harjoittelu osoittaisi myös sen, että nykyajan digitekniikallakin on fysiikan lakien asettamat rajat.

Myös USA:ssa on osoitettu kiinnostusta vaiheistettuun, opetusohjelman mukaiseen nykyistä tehokkaampaan ajokoulutukseen nuorten suurten onnettomuuslukujen vuoksi.

Ehjänä perille periaatteen tulee olla johtavana ajatuksena mukana kaikissa ajokorttia koskevissa uudistuksissa. Tästä on hyvänä esimerkkinä vuonna 2011 toteutettu mopokorttiuudistus. Se lähes puolitti mopoilijoiden vakavat loukkaantumiset ja laski kuolemat yhteen kolmasosaan. HUS teetti tästä perusteellisen tutkimuksen, missä huomioitiin vuosittain suoritettujen mopokorttien määrä, liikenteessä olevien mopojen lukumäärä ja ikäluokkien koko. Siinä tutkittiin kuinka monta prosenttia vuosittain mopokorttinsa suorittaneista on joutunut erilaisiin onnettomuuksiin. Tutkimuksen laadukkuutta kuvastaa se, että se julkaistiin myös arvovaltaisessa INJURY-tiedejulkaisussa. Mopokorttiuudistus on säästänyt kymmeniä ihmishenkiä ja suuren määrän loukkaantumisia sekä mittaamattoman määrän inhimillistä kärsimystä. Se esti myös vakuutusmaksujen tuntuvat korotukset.

Ajokorttiuudistuksen yhteydessä on syytä mainita se laajasti tunnettu tosiasia, että kuljettajakoulutuksessa laatua ei voi korvata määrällä kuin osittain. Jos monet tärkeät liikenneasiat jäävät opetuksessa vaille huomiota tai ne opetetaan väärin, niin se johtaa virhetottumuksiin ja aiheettomaan itsevarmuuteen. Helpommin opittavat asiat hallitaan ja samalla monissa turvallisuuden kannalta oleellisissa valmiuksissa voi olla vielä vakaviakin puutteita. Ajamisen määrä ei yksin ratkaise, vaan erittäin oleellinen merkitys on myös opetuksen tasolla ja teholla. Jos opetusta antavalla on virhetottumuksia omassa ajamisessa ja vääriä liikenneasenteita, niin ne siirtyvät opetuksen ja esimerkin voimalla tulevaan kuljettajaan.

Uudistusten vaikutusta on seurattava tarkasti. Kun havaitaan tarvetta muuttaa käytäntöjä, niin siihen on ryhdyttävä nopeasti. Ruotsissakin mietitään kuumeisesti mitä olisi muutettava, jotta järjestelmä toimisi paremmin ja tuottaisi parempia kuljettajia vähemmillä uusintakokeilla.

Ehjänä perille


Uusimmat

Fingerpori

comic