Mielipiteet

Valintojen aika

Uuden eduskunnan on tehtävä se, minkä väistyvä jätti tekemättä. Sosiaali- ja terveyspalvelut on ratkaistava, miten hoidamme ne tulevaisuudessa. Uusia asiantuntijapäättäjiä tarvitaan uudistusta tekemään.

Sote-palveluissa on useita ryhmiä, jotka tarvitsevat huomiota. Se vaatii arvojen pohtimista, mutta myös taloudellista panostusta. On tehtävä inhimillisiä ja kestäviä valintoja.

Väestömme ikääntyy ja palvelujen tarve kasvaa. Omaishoito tulee saada lakiin ilman kuntien määrärahasidonnaisuutta. Korvaus on pieni työn sitovuudesta ja raskaasta vastuusta. Erilaisia asumisvaihtoehtoja tulee luoda ja kotihoitoa vahvistaa riittävällä määrällä hoitajia asiakasmäärien kasvaessa. Vanhustenhoidossa hoitovastuuta on jaettu yrityksille yhä enemmän, ja tulokset eivät ole aina olleet onnistuneita. Vanhusten hoito ei henkilökunnan ja resurssien puutteen vuoksi täytä sovittuja ehtoja. Vanhus ei saa olla numero eikä kuluerä, vaan ihminen, joka ansaitsee hyvän ja turvallisen hoivan.

Psykiatristen sairaalapaikkojen ja esim. kehitysvammaisten erityisyksiköiden vähentäminen on tuonut sosiaali- ja terveysmarkkinoille monenlaisia asumisyksiköitä. Valitettavan usein ei ole riittävästi henkilökuntaa asukkaita varten, vaan henkilökunnan voimavarat kuluvat arjen pyöritykseen, ruuan laittoon, siivoukseen, pyykinpesuun ja lääkehuoltoon. Näihin kotiaskareisiin voidaan ottaa mukaan asukkaita, mutta varsinainen toiminta saattaa jäädä vähäiseksi.

Lapset ja lapsiperheiden arki ovat sydämen ja tulevaisuuden tärkeimpiä asioita. Itselläni on tänä vuonna 18-, 16-, 13- ja 5-vuotiaat lapset, joten tiedän mitä arki tämän päivän lapsiperheessä on. Suomessa lastensuojelu on nähty tärkeäksi painopistealueeksi sosiaalipolitiikassa pitkään. Perheiden ja lasten pahoinvointi on silti lisääntynyt. Työttömyyden, päihdeongelmien ja köyhyyden takia yhä useampi perhe ja lapsi joutuu vaikeuksiin arjessaan. Joskus viimesijaisena ratkaisuna joudutaan turvautumaan huostaanottoon.

Lastensuojelussa pätevien sosiaalityöntekijöiden saatavuus on haaste ja työtaakka toisinaan kohtuuton. Uudessa lainsäädännössä sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärät tulee kirjata lakiin, kuten hoitajamitoitus hoivaan. Ennaltaehkäisevään työhön on saatava myös joka puolella Suomea riittävät resurssit, jotta voidaan tavoitella kalliiden huostaanottomäärien laskua. Lapsen tulevaisuuteen, turvallisuuteen ja suojeluun tulee satsata aina parhaalla ja oikealla tavalla. Kun panostetaan lapsiin, panostetaan tulevaisuuteen.

Yksityisiä yrityksiä tarvitaan täydentämään sosiaali- ja terveyspalveluissa. Yritysten voitontavoittelulle pitää asettaa selvät rajat ja niiden rajojen noudattamista on valvottava. Ei voida antaa vapaita käsiä alalle, jossa normaali liiketalous ei voi olla määräävin tekijä. Ihmisten sairaudet, sosiaaliset ongelmat ja voitontavoittelu sopivat huonosti yhteen.

Toimivat sote-palvelut tarvitsevat lisärahoitusta, jos palveluiden tarve kasvaa. SDP:n tavoitteena on hoitotakuu. Tämä tarkoittaa perustason palveluiden vahvistamista mm. henkilöstöä lisäämällä. Tavoite tuhat uutta lääkäriä tai hoitajaa peruspalveluihin saattaa kuulostaa haaveelta. Mutta kun nämä tuhat uutta hoitoalan ammattilaista sijoitetaan oikein ja eri puolille Suomea, turvataan tällä ihmisten hoitoon pääsy. Se toki maksaa, ja on jostain pois. On tehtävä arvovalintoja. Niin äänestäjän, kuin poliitikon.

Uusimmat

Fingerpori

comic