Mielipiteet

Valtuustoaloitteista ja terveyskeskusmaksusta

Kuva: Lassi Puhtimäki
Kuva: Lassi Puhtimäki

Valtuustoaloitteiden sumaan voidaan vaikuttaa asettamalla lautakunnan valmistelulle aikataulu. Aloitteiden valmistelu luo paineita muiden asioiden valmistelulle. Valtuustoaloite on valtuutetun laillinen oikeus nostaa esille korjausta tai muutosta tarvitsevia epäkohtia.

Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemen ehdotus (FL 6.3.) saada asia eteenpäin soittamalla ”kaupungintalolla ihmiselle, joille asia kuuluu” ei auta asiassa. Omasta kokemuksestani tiedän, että useampikaan yhteydenotto ei auta. Olen useamman kerran muistuttanut sivistystoimen johtoa siitä, että peruskoulusta valmistuvista oppilaista n. 10 %:ia eivät omaa riittävää luku- ja kirjoitustaitoa pärjätäkseen toisen asteen opinnoissa. Tämä opinnoissa jälkeen jääminen vaikeuttaa jatko-opintoja. Mikä pahinta, tutkimusten mukaan huono luku- ja kirjoitustaito saattaa olla yksi nuoren syrjäytymisen polun alku!

Peruskoulussa pitää olla tukiopetusta tarjolla riittävästi heille, jotka sitä tarvitsevat turvataksemme heidän opintopolkunsa onnistumisen. Peruskoulua mainostetaan yhdenvertaisten oppimisen mahdollisuuksina. Siksi tämä tukiopetustarve on otettava vakavasti estääksemme nuorten joutumisen syrjäytymisen polulle. Nuoren syrjäytyminen maksaa yhteiskunnalle kymmentuhatkertaisesti sen, mitä oikea-aikainen tukiopetus peruskoulussa. Kysymys miksi tähän ei ole tartuttu? Siksi Keskustan valtuustoryhmä teki asiasta aloitteen.

Kaupunginvaltuutettu Ritva Aho kirjoitti 3.2. Forssan Lehdessä HYKYn palvelumaksujen olevan katossa esittäen sellaisten henkilöiden, joiden tulot eivät riitä elämiseen, maksuista vapauttamista. Samalla hän pyysi HYKYn hallituksen jäseneltä vastausta esitykseensä. Vastaus tulee tässä:

HYKYn palvelumaksut ovat katossa. Lain mukaan HYKY voi halutessaan myöntää näitä vapautuksia, jos on poliittista tahtoa riittävästi. HYKYn hallituksen kokouksessa 2202.2021 asia oli esillä Jokioisissa terveyskeskusmaksujen poistamisesta tehdyn valtuustoaloitteen lausuntoasiana. HYKYn hallituksessa esitimme maksusta vapauttamisen selvittämistä, mutta se ei ottanut tulta. Oikeudenmukaisuus on politiikan arvojen yksi kulmakivi. Sitä tarvitaan enemmän päätösten perustaksi.

Yhteistyöterveisin

Fingerpori

comic