Mielipiteet

Vammaisiin lapsiin lisää huomiota

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus tuli Suomea sitovaksi vuonna 2016. Sopimuksen ratifiointi on tuonut hyvät mahdollisuudet myös vammaisille lapsille saada lisää yhdenvertaisuutta yhteiskunnassamme.

Vammaisten tai pitkäaikaissairaiden lasten ja heidän perheidensä asema sekä tukeminen on mielestäni yleisesti suhteellisen hyvässä suunnassa, mutta tarpeellista kehittämistä toki löytyy edelleen.

Vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen perheissä on monesti esimerkiksi vaikeaa yhdistää toimeentulon riittävyys ja/tai työn sovittaminen – lapsen erityistarpeista huolehtimiseen.

Tähän dilemmaan yhdeksi avittajaksi on oma poliittinen kotini, Kristillisdemokraatit, esittänyt mm. vammaisten lasten kotihoidon tuen laajentamista aina kouluikään saakka, lapsen tarpeen niin vaatiessa. Asiallinen toive.

KD esittää uudessa Perhepoliittisessa ohjelmassaan myös, että yli 10-vuotiaan vammaisen lapsen vanhemmalle tulisi ehdottomasti olla mahdollisuus jäädä kotiin hoitamaan sairastunutta lastaan. Tähänkin linjaukseen on helppo yhtyä. Ei ole itselleni ihan vieras asia käytännönkään tasolta.

Todettakoon lopuksi, että YK:n yleissopimuksen ydinviesti on: Vammaisten lasten tulee voida nauttia kaikista ihmisoikeuksista ja perusvapauksista täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa.

Lausehan ei ole pelkkää talouspanostuksien näkökulmaa, vaan sisältää aivan erityisesti myös tahtoa, ilmapiiriä ja asennetta.

Ismo Portin

hallintopäällikkö, Riihimäki


Uusimmat

Fingerpori

comic