Mielipiteet

Vammaisilla oikeus liikkua ja osallistua

Kuljetuspalvelut ovat vaikeavammaisille tärkeässä roolissa.

Kansainvälisenä vammaisten päivänä 3. joulukuuta Invalidiliitto ja sen jäsenyhdistykset nostavat esille vammaisten ihmisten liikkumista tukevat palvelut ja erityisesti vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut.

Toimivat kuljetuspalvelut ovat olennainen osa vammaisten ihmisten arkea ja elämää. Niiden avulla he voivat osallistua yhdenvertaisesti yhteiskuntaan, käydä koulussa, töissä ja harrastuksissa. Osallisuus ja oikeus liikkua on kirjoitettu myös YK:n vammaissopimukseen. Jos kuljetuspalvelut eivät toimi, on uhkana, että vammaiset ihmiset jäävät kotiin ja syrjäytyvät.

Kuljetuspalvelut tulee järjestää niin, että ne tukevat osallisuutta ja mahdollistavat liikkumisen riippumatta vamman laadusta.

Meillä kaikilla, vammaisilla ja ei-vammaisilla, on erilaisia elämäntilanteita. Tämä pitää huomioida myös kuljetuspalveluissa ja niiden järjestämistavoissa. Vammaisilla ihmisillä tulee olla samanlainen mahdollisuus tehdä tarvittaessa useita matkoja kuussa tai päivässä riippumatta siitä, ovatko he yhteiskunnallisesti aktiivisia, yrittäjiä tai spontaanisti liikkuvia. On väärin joutua aina valitsemaan harrastusmatkan ja ruokakaupan välillä.

Kuljetuspalvelut ovat usein ainoa keino vaikeavammaiselle ihmiselle liikkua kodin ulkopuolella.

Koska erilaiset vammat aiheuttavat erilaisia haasteita, on kuljetuspalveluja järjestettäessä ja kilpailuttaessa kiinnitettävä keskimääräistä enemmän vakavaa huomiota asiakkaiden tarpeisiin. Keskeisimmät näistä koskevat palvelun ja kaluston turvallisuutta, riittävää määrää isoja invatakseja sekä osaavia kuljettajia.

Oikein hyvää kansainvälistä vammaisten päivää.

Taisto TulanderForssan seudun Invalidit ry:n puheenjohtaja

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti