Mielipiteet

Vanhan remontointi toisi säästöjä

Vastaus Seppo Rannan kirjoitukseen ”Keskussairaalan remonttitarve on fakta” (FL 20.8.). Vastauksessanne kirjoitukseemme kerrotte Kanta-Hämeen keskussairaalan rakenteellisista epäkohdista, joilla perustelette sen remonttitarvetta.

Pitää paikkansa, että kirjoitimme keskussairaalan olevan hyvässä kunnossa. Näin mielestämme asia myös on. Sairaalan tilat, joissa potilaat odottavat hoitoon pääsyä ja saavat hoitonsa, ovat mielestämme hyvässä kunnossa. Yleiset tilat ja yhteiset tilat joissa potilailla ja sekä vierailijoilla on mahdollisuus liikkua, ovat mielestämme aistittavissa, silmämääräisesti katsottuina, hyvässä kunnossa.

On ikävää, että maasta nousevat vesiongelmat vaivaavat korkealla mäellä, soraharjun päällä, kiinteistön joitakin osia. Viemärin vuoto ja sisäilmaongelmat tuottavat osassa sairaalaa toiminnallisia vaikeuksia. Ne ovat tietenkin sellaisia asioita, jotka olisi pitänyt heti niiden ilmaannuttua korjata. Olemme siis samaa mieltä siitä, että keskussairaalan kiinteistöt tarvitsevat esille tulleisiin epäkohtiin remontin.

Useat sairaalat ovat valmistuneet Kanta-Hämeen keskussairaalan kanssa samoihin aikoihin. Ne ovat huonekorkeudeltaan ja muilta rakenteitaan samantyyppisiä. Suomessa on sairaaloita rakennettu ja peruskorjattu vuosien varrella runsaasti. Onneksi niiden suunnittelussa on hyödynnetty taitavasti olemassa olleita rakennuksia ja nykyaikaista rakennustekniikkaa. Näin on saatu aikaan mm. huomattavia kustannussäästöjä verrattuna pelkkään uudisrakentamiseen.

On aiheuttanut hämmästystä, kun kerrotte, että keskussairaalan nykyisiä rakennuksia ei voisi hyödyntää lainkaan. Mielestänne niiden hyödyntäminen olisi kalliimpaa kuin uuden rakentaminen, sekä että esim. modernia ilmanvaihto- ja muuta teknologiaa olisi vaikea sovittaa sairaalan rakenteisiin.

Yhtenä päinvastaisena esimerkkinä kannattaa tutustua HUS:in Hyvinkään sairaalan uudisrakennukseen ja vanhan osan peruskorjaukseen. Uudisrakennus parkkitaloineen valmistui v. 2018. Vanhan osan peruskorjaus ja julkisivutyöt valmistuvat viimeistään v. 2023. Kustannukset jäävät huomattavasti pienemmiksi, kuin mitä uuden Assi-sairaalan rakentaminen Kanta-Hämeessä maksaisi. Kustannukset lienevät n.120 milj. euroa. Järkevällä suunnittelulla sairaalan toiminnat on voitu hoitaa projektin aikana ilman pahempia häiriöitä.

On totta, että sairaanhoitopiirin valtuuston ja hallituksen jäsenet tekevät päätökset virkamiesten esittelystä, mm. siitä, eteneekö Assi-hanke vai ei.

Sairaanhoitopiirin jäsenkunnan Riihimäen edustajat ovat ottaneet kunnanhallitustensa päätöksiin perustuen kantaa Assi-hankkeen etenemisen eri vaiheissa. Esitettyihin näkemyksiin ja toiveisiin on sairaanhoitopiiri vastannut tylysti mitätöimällä ne hallintonsa enemmistön äänestyspäätöksin.

Julkisen hankinnan ja hankkeen yhteydessä on kysymys yhteisten verorahojen käytöstä. Demokratiaan kuuluu myös se, että jokaisella veronmaksajalla, Suomen kansalaisella, on oikeus esittää omia mielipiteitään verovarojen käytöstä. Vapaus mielipiteen lausumiseen, ja sanan vapaus, ovat jokaisen suomalaisen perustuslaillinen oikeus, josta on tänäkin päivänä pidettävä lujasti kiinni.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti