Mielipiteet

Vanhustyöhön 1000 hoitajaa lisää!

Topeliuksen tarinassa vapiseva isoisä siirrettiin ruokapöydästä nurkkaan syömään omasta kaukalostaan. Perheen pojan alkaessa veistämään puukaukaloa vanhempiensa vanhuuden varalle, omantunnon ääni puhui: ”Niin kuin te olette halveksineet isoisäänne hänen vanhaksi tultuaan, niin lapsennekin kerran halveksivat teitä, kun te itse vanhenette.”

Vanhustenhoidossa on tällä hetkellä pahoja puutteita niin yksityisissä kuin julkisissa hoivayksiköissä erityisesti hoitohenkilökunnan liian pienestä määrästä johtuen. Myös omaishoitajat ja kotihoito ovat monin paikoin ylikuormitettuja.

Vanhukset ovat muita useammin yksinäisiä. Järjestöt ja seurakunnat tekevät paljon arvokasta työtä ikääntyneiden yksinäisyyden vähentämiseksi. Vastuu on meillä kaikilla. Jokaisella on iäkäs, hoivaa tarvitseva sukulainen tai tuttava. Jokainen meistä vanhenee.

Vanhustenhoidon palveluiden ja laadun valvonnan lisäämiseksi tarvitaan rohkeita toimia. Tarvitsemme nopealla aikataululla 1000 hoitajaa lisää vanhuspalveluihin. Tarvitsemme myös lakiin kirjatun sitovan henkilöstömitoituksen, vähintään 0,7 hoitajaa vanhusta kohti, jota olen ajanut jo pitkään.

”Hoitajien vähimmäismitoituksesta on säädettävä laki, mikäli yksikin vanhusten ympärivuorokautisen hoidon toimintayksikkö jää hoitajamitoituksessa vuoden 2014 lopussa alle tavoitetason.” Näin eduskunta linjasi vuonna 2012. Toisin kävi. Lakiesitys kaatui tuolloin kokoomuksen vastustukseen. Mitoitus jäi vain laatusuositukseksi vanhuspalveluihin. Nyt ilmi tulleiden vanhuspalveluiden pahojen puutteiden johdosta useat puolueet ovat muuttaneet aiempaa kantaansa ja kannattavat lakisääteistä mitoitusta. Toivottavasti myös kokoomus taipuu pyörtämään puheenjohtajansa kielteisen kannan.

Ikäihmisten kunniallisesta hoidosta ei voi taloustilanteeseen vedoten laistaa. Vanhukset tarvitsevat hyvän hoitonsa nyt. Korjausten viivyttely merkitsee sitä, että nyt hoivaa tarvitsevien vanhusten kohdalla aika ajaa elämän ohi.

Se, miten tämän päivän aikuiset kohtelevat vanhuksia, on mallina lapsillemme ja nuorillemme. Topelius muistutti käskystä: ”Kunnioita isääsi ja äitiäsi, jotta menestyisit ja kauan eläisit maan päällä.” Kiittämättömyys ei tuo menestystä yhteiskunnalle. Vanhuspalveluiden parantaminen maksaa, mutta kustannuksista huolehtiminen on kunniavelvollisuutemme.

Vanhustenhoito on nostettava sellaiselle tasolle, jolla jokainen päättäjä ja työtätekevä veronmaksaja itse haluaisi vanhuutensa viettää.

Päivi Räsänen
kansanedustaja (kd.), lääkäri

Uusimmat

Fingerpori

comic