Mielipiteet

Vasemmistoliitto tuomitsee häirinnän

Vasemmistoliiton yksi perusarvoista on yksilön kunnioittaminen. Tämä arvo ohjaa kaikkea puolueen toimintaa. Ihmisen koskemattomuus on Suomen perustuslaissa määritelty täydellisesti loukkaamattomaksi. Rikoslaissa on lisäksi määritelty rangaistukset, mikäli koskemattomuuden loukkaus tapahtuu. Seksuaalinen häirintä ja ahdistelu ovat määritelty laissa pilkun tarkasti tuomittaviksi teoiksi.

Kaikilla ihmisillä on oikeus omaan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja yksilö itse määrittelee milloin ja minkälainen koskettelu on sallittua. Tätä määrittelyä on kaikkien kunnioitettava eikä omavaltaisesti rikkoa.

Politiikan kentillä toimitaan ihmisten parissa. Ihmiset eri viiteryhmistä keskustelevat ja pohtivat yhdessä, miten asioita voidaan edistää. Poliittinen toiminta on ihmislähtöistä ja sitä tehdään ihmisille. Politiikan kentillä toimiminen on oltava kaikille turvallista omista mielipiteistä tai aatteista huolimatta. Etenkin politiikan parissa yhteisiä asioita hoitaessa korostuu sivistynyt ja arvokas käytös toisia kohtaan.

Kunnallisissa luottamustoimissa toimiessaan ei henkilö saa tuntea minkäänlaista turvattomuutta tai pelkoa häirinnästä, saati ahdistelusta. Näin Kuntavaalien alla tämän seikan nostaminen esiin on ensiarvoisen tärkeää, jotta kukaan ei jää pois luottamustoimista pelon vuoksi.

Seksuaalinen häirintä on likaista, alistavaa käytöstä, jolla häiritsijä yrittää pönkittää omaa itsetuntoaan ja tuoda esiin omaa ylivoimaisuuttaan heikompaa kohtaan. Tällainen toiminta on jyrkästi tuomittavaa sekä myös yleisesti paheksuttavaa.

Kuntavaaleissa kuntalaisten äänillä valitut luottamushenkilöt ovat velvollisia toimimaan korostetun sivistyneesti etenkin luottamustointa hoitaessaan mutta myös muuten elämässään.

Hämeen Vasemmistoliitto tuomitsee jyrkästi kaikenlaisen häirinnän ja epäasiallisen käytöksen ja toivoo että Suomessa ei tällaista kenenkään tarvitse kohdata.

Hämeen Vasemmistoliitto yhtyy puheenjohtajamme Li Anderssonin kannanottoon Lahden kaupunginvaltuuston itsenäisyyspäivän juhlien 2018 tapahtumista.

Uusimmat

Fingerpori

comic