Mielipiteet

Vastaukset Haonperän (kok.) Konkretiaa kehiin -kirjoitukseen (FL 19.1.) – Sote-uudistuksen lainsäädäntö turvaa ”Forssan mallin” jatkumisen ja ihmisille tärkeät lähipalvelut seudullamme

Kuva: Tapio Tuomela
Kuva: Tapio Tuomela

1) Hallitusohjelman mukaisesti sote-lainsäädäntö on annettu joulukuun alussa eduskunnalle. Osana tätä sote-uudistusta on erikoissairaanhoidon tuominen vahvasti perusterveydenhuollon tasolle Forssan mallin mukaisesti. Aluksi sote-keskusohjelma – se on ministeriön työkalu, joka ohjaa ja valvoo sote-lakien toteutumista maakunnissa – tulee velvoittamaan erikoissairaanhoidon läsnäolon perustasolla Forssan mallin mukaisesti. Mallin jalkauttamisesta koko maahan tehdään substanssilainsäädäntö.

2) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, sen 4 § säätää sote-palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Sen pykälän sisältö lähtee perustuslain perusoikeusvaatimuksesta jokaisen ihmisen yhdenvertaisuuden toteutumisesta palvelujen järjestämisellä lähellä asiakkaita.

3) Sama vastaus kuin kohtaan 1.

4) HYKYn kehittämisessä tarvitaan aktiivista johtajuutta, joka ottaa henkilöstön vahvasti mukaan palvelujen kehittämistyöhön. Tämä parantaa sekä työssä viihtymistä että kuntayhtymän kuvaa houkuttelevana työnantajana. Henkilöstöresurssien kohdentamista on parannettava. Hyvät johtajat kannustavat ja rohkaisevat työntekijöitään. Avoinna oleviin virkoihin haettava aktiivisesti tekijöitä. KHS:n ja HYKYn erikoissairaanhoidon yhteistoimintaprosessit eivät ole vieläkään kunnossa. Keskinäiseen työnjakoon, päällekkäisyyksien purkamiseen tarvitaan selkeyttämistä.

5) Rekrytointia parannetaan hakuprosessia aktivoimalla. Pelkkä lehti-ilmoitus ilman mitään muita yhteydenottoja tai markkinointia ei riitä. Työnantajan vetovoimaisuus ja maine on oltava kunnossa. Seutumme kaunis luonto kansallispuistoineen yms ovat markkinointivaltteja.

6) Sairaalamme psykiatrien siirto paikkaamaan Kanta-Hämeen keskussairaalan avointa virkaa ja äitiyslomasijaisuutta olisi lopettanut lähes 200 seutumme asukkaan lähipalvelut Forssan sairaalassa . HYKYssä kehitetty psykiatrian hyviä tuloksia tuottava hoitomalli olisi loppunut. Tämä on yksi esimerkki palvelujen heikkenemisestä.

7) Kirjallisilla sopimuksilla ei ole mitään merkitystä syystä, että niiden allekirjoittajatahoja ei ole enää maakunta-soten aloittaessa 2023, kun sairaanhoitopiiri puretaan!

8) Sairaanhoitopiiri ei kykene tarjoamaan meille lääkäripulastaan johtuen nykyisten poliklinikoiden koko palvelutarjontaa. Se selviää projektisuunnitelmastakin. Siksi sitä emme voineet hyväksyä palvelujen merkittävänä heikkenemisenä.

9) Luottamushenkilöt tarvitsevat perusteelliset laskelmat eri lääkäripalvelujen hinnoista. Mitä maksaa käynti yksityisen sektorin lääkärin palveluna/ asiakas ja mitä maksaa KHS:n lääkärin käynti/asiakas Forssan sairaalassa? Tällaisia laskelmia vertailua varten emme ole pyynnöstä huolimatta saaneet. Yksityisen palvelujen kustannuksista tarvitaan faktalaskelmia, ei mututieto riitä.

10) Sote-uudistuksessa on erittäin vahva valtion ohjaus maakuntatason palvelujen järjestämisessä. Perustason palveluissa lähipalveluilla turvataan ihmisten yhdenvertaisuutta. Valtion (STM) ohjauksen yhtenä keskeisenä ajurina onkin juuri kansalaisten yhdenvertaisuuden toteutuminen.

Sotessa erikoissairaanhoidon toiminnan ohjauksessa viiden yliopistosairaalan ns. erikoisvastuualueiden (ERVA) vetovastuu kasvaa. Häme kuuluu Pirkanmaan ERVA-alueeseen. Sen vahvalla kehittämiseen keskittyvällä johtamisella saadaan palvelujen tuotantopolut ja uuden teknologian, tekoälyn, digin mahdollisuudet käyttöön. TAYSin kehitysyhtiö tekee juuri tätä työtä. TAYS on useimmilla mittareilla mitaten Suomen parhaiten toimiva sairaala THL:n tilastojen valossa.

Me allekirjoittaneet kuntapäättäjinä puolustamme aina oman seutumme palvelujen kehittämistä ja turvaamista. Sote-uudistuksen lainsäädäntö vahvalla valtion perustuslain mukaisella ohjauksella turvaa ”Forssan mallin” jatkumisen ja ihmisille tärkeät lähipalvelut seudullamme.

Uusimmat

Fingerpori

comic