Mielipiteet

Vastaus ilmastovanhemmille

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on tulevien sukupolvien elinmahdollisuuksien ja hyvän elämän kannalta maailman suurin kysymys. Kiitos Ilmastovanhemmat ry:lle avoimesta kirjeestä ja kysymyksistä.

Käynnistin jo ympäristöministerinä toimiessani työn ympäristökasvatuksen kehittämiseksi. Suomalaisilla opettajille, kouluilla ja oppilaitoksilla on vahva tahto ilmastoasioiden ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmissa kestävä kehitys ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen ovat läpileikkaavia teemoja, jotka otetaan huomioon eri oppiaineissa. Samoin uusissa ammatillisissa tutkinnoissa ilmastonmuutoksen hillintä, luonnonvarojen kestävä käyttö ja kiertotalous korostuvat.

Vuoden 2015 lopussa tehdyn selvityksen mukaan Suomen eri yliopistoissa oli ilmastonmuutosta pääasiallisena teemana tai muiden teemojen ohella käsitteleviä kursseja 704 kappaletta. Kurssimäärän perusteella tulkittuna ilmastonmuutokseen liittyvä opetus Suomen yliopistoissa on runsasta. Myös meillä Forssassa Hämeen Ammattikorkeakoulussa voi opiskella kestävää kehitystä ja kiertotaloutta, ja seudullamme on paljon erityisesti kiertotaloutta edistäviä edelläkävijäyrityksiä.

Olen kanssanne samaa mieltä, että opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutus ovat tärkeässä roolissa. Täydennyskoulutusta tarvitaan yhä enemmän. Opettajien osaamista kestävää kehitystä edistävään kasvatukseen on vahvistettu viime vuosina. Opetustoimen henkilöstökoulutusta rahoitetaan noin 10 miljoonalla eurolla, ja siihen osallistujia on runsaat 23 000. Edellisinä vuosina rahoitettujen täydennyskoulutusten joukossa on ollut useita koulutuksia, jotka keskittyvät nimenomaan kestävän kehityksen teemoihin ja siten myös ilmastonmuutokseen. Tätä koulutusta on tarve lisätä jo ihan siitäkin syystä, että koulutukset ovat runsaan kiinnostuksen vuoksi menneet usein nopeasti täyteen.

Lapset ja nuoret ovat monesti aikuisia ympäristötietoisempia. Nuoret ymmärtävät usein jopa meitä aikuisia paremmin, miten vakavasta asiasta on kyse. Nuoria kannattaa kuunnella! Parhaimmillaan he omalla esimerkillään ja toiminnallaan kannustavat myös vanhempiaan ja isovanhempiaan muutokseen, kuten olen kuullut tapahtuneen myös monissa lounaishämäläisissä kodeissa.

Jokaisen meistä pitää tiedostaa oma vastuunsa. Jokainen voi tehdä jotain puhtaamman ympäristön ja ilmastonmuutoksen torjumisen puolesta. Suurin vastuu päätöksistä kuuluu kuitenkin meille päättäjille. Tarvitaan nopeita, vaikuttavia, tietoon perustuvia keinoja, kansainvälistä yhteistyötä, tiedettä ja teknologiaa, myös arjen ilmastotekoja ja ympäristökasvatusta.

Sanni Grahn-LaasonenForssalainen opetusministeri (kok)

Uusimmat

Fingerpori

comic