Mielipiteet

Vastaus nimimerkille ” Erittäin ja vieläkin enemmän huolestunut”

Kuva: Tapio Tuomela / FL
Kuva: Tapio Tuomela / FL

Tunnistan kertomastasi (FL 18.8.), että olen noin kymmenen vuotta työskennellyt nimimerkkisi tarkoittaman osaomistustaloyhtiön hallituksessa ja pyrkinyt omalta osaltani ohjaamaan hallitustyöskentelyä asunto-osakeyhtiölain mukaiseen toimintatapaan. Tosin osittain asiantuntijoista koostuneen hallituksemme työskentelystä voin sanoa, että se olisi ollut muutoinkin ammattitaitoista ja sujuvaa.

Oikeusprosessi päättyi valitettavasti meille epäedulliseen suuntaan, jolloin seuraukset ovat juuri niin katastrofaaliset kuin Nimimerkki antaa ymmärtää. Syyt ovat moninaiset enkä lähde niitä tässä avaamaan.

Kysyit, mikä mättää. Vastauksia löytyy Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisusta ”Kuntayhtiöt lainsäädännön ristiaallokossa”. Hanke on toteutettu yritysjuridiikan ja vero-oikeuden tutkimusryhmän ja julkisoikeuden tutkimusryhmän yhteistyönä. Tutkimushankkeen johtajana on toiminut professori Asko Uoti.

Tutkimuksessa on paneuduttu kuntien kokonaan omistamien osakeyhtiöiden hallinnon ongelmiin, mutta sisältöä voi tulkita koskemaan myös kunnan/yksityishenkilöiden yhteisomistuksessa olevien osakeyhtiöiden hallintoa. Suosittelen julkaisun lukemista kaikille vastaavanlaisissa ja nimenomaan osaomistusyhtiöiden hallituksessa oleville. Asiasta on hyvä pitää keskustelua yllä hallituksissa.

Lainsäädännön muutoksista johtuen kunnat ovat joutuneet yhtiöittämään toimintojaan. Perinteisen poliittisen johtamiskäytännön tilalle/rinnalle on tullut ko. yhtiömuotoa koskeva yhteisölainsäädäntö, joka tilanteesta riippuen saattaa velvoittaa poikkeamaan kunnan poliittisista johtamisrutiineista.

Useissa kunnissa on tuolloin syntynyt ns. ”kulttuurishokki”, onhan kuntalaisten omaisuuden hoitamisesta tullut poliittisen joukkuepelin sijaan henkilökohtainen hallitustehtävä, johon valituilla pitää olla riittävä tieto ja taito jotta kokonaisvaltainen kaikkien osapuolien edun kattava hallitusvastuu on mahdollista täyttää.

Tutkimuksessa on otettu kantaa riskien tunnistamiseen ja niiden eliminoimiseen. Tämän totean alleviivaten jälkimmäistä.

Kuntien työkenttä varsinaisten niille kuuluvien tehtävien hoitamisessa on laaja ja toisaalta talouskuri tiukka. Tekemistä riittää ja usein minimiporukalla. Tällaisessa tilanteessa on menneinä vuosikymmeninä ollut tapana hankkia konsultti- tai asiantuntija-apua. Neuvojen toteutus on osakeyhtiössä kuitenkin kuulijan vastuulla.

Hallitusjäsenellä täytyy olla tietoisuus ja ymmärrys lainsäädännöstä, johon neuvoja peilaa. Joskus saattaa ulkopuolisen asiantuntijan neuvon taustalla olla jopa pelkkä rahastustarkoitus. Mikäli kelvottomia neuvoja ei tunnista tai tulkitsee niitä väärin, voivat seuraukset olla tuhoisat.

Vaikka lopputulema hallituksen kovista ponnisteluista huolimatta oli mitä oli, haluan kiittää mukanani olleita hyvästä ja asiantuntevasta hallituskumppanuudesta pitkällä ja osin kivisellä tiellä sekä tietysti kaikkia osakkeenomistajia luottamuksesta ja siitä rohkeudesta, jolla lähditte oikeutta hakemaan.

Uusimmat

Fingerpori

comic