Mielipiteet

Vastaus Seppo Vuorion yleisönosaston kirjoitukseen FL 8.3.

Kirjoittaja viittaa Forssan Lehdessä 2.11. olevaan juttuun, jossa kerron yhteisrakentamisen olevan kannattavaa. Lounea rakentaa valokuituinvestointimäärästään noin puolet yhteisrakentamishankkeina. Tammelan kunnan alueella jo 48 prosenttia alueen asuintalouksista on rakennettu valokuituverkon piiriin ja jatkossa tavoitteena on rakentaa 90 prosenttia alueen talouksista. Tammelan kunnan alueella valokuituverkkoja yksityistalouksiin on rakentanut vain paikallinen operaattori Lounea.

Tehokkaiden tietoliikenneyhteyksien merkitys asukkaille lisääntyy jatkuvasti, kaikilla alueilla ei kuitenkaan ole riittävästi kiinnostusta valokuituyhteyteen juuri yhteisrakentamishankkeen aikana ja tällöin teleoperaattorin ei ole kannattavaa osallistua hankkeeseen.

Haja-asutusalueiden rakentaminen on haasteellista. Jos maaseudun kylässä, mökkirannalla tai muualla haja-asutusalueella on vain yksi valokuitua haluava, on hanke pääsääntöisesti kannattamaton. Kysynnän lisääntyessä alueelle voidaan yhteisrakentamishankkeen jälkeenkin rakentaa valokuituverkko kustannustehokkaasti auraamalla jo aiemmin kaivettuja linjauksia pitkin.

 

Tänä päivänä sähköverkko rakennetaan käytännössä lähes jokaiseen talouteen ja sähköverkon omistaja saa myös loppuasiakkaalta palvelun käytöstä siirtomaksua, eli jokaisesta kaapelista tuloa. Televerkoissa tuloa saadaan vain käytössä olevista kaapeleista.

Lounea Oy:n omistajastrategia perustuu kahteen tukijalkaan, joista toinen on yhteiskunnan tietoliikenneinfran rakentaminen ja luonnollisesti tuoton luominen omistajakunnalle. Ei siis pelkän tuoton luominen vaan myös yhteiskunnan rakentaminen omalta osaltamme. Tämän toimintatavan seurauksena Lounealla on mahdollista sijoittaa matalahkon tuoton ja hitaan takaisinmaksuajan investointeihin, kuten valokuituverkkoon. Strategia ei tietenkään mahdollista tappiollisen investoinnin tekemistä.

Lounean omistus on hyvin hajaantunutta. Lounealla on yli 20000 osakkeenomistajaa, jotka omistavat muutaman osakkeen. Tämä ylivoimaisesti suurin omistajaryhmä on halunnut, että Lounea toimii turvallisena kumppanina ja luotettavana osakkeiden lunastajana. Osoituksena tästä tarpeesta, on Lounea ostanut tasaisesti omia osakkeitaan. Osto-oikeus yhtiölle edellyttää kahden kolmasosan enemmistöä yhtiökokouksessa, joka on vahva osoitus omistajien tahdosta.

 

Lounea
Olli Järvi, Hallintoneuvoston puheenjohtaja
Ari Ringborg, Johtaja, henkilöasiakkaat

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti