Mielipiteet

Vastine maskikirjoitukseen

Kirsi Räisänen esitti Forssan Lehden mielipidepalstalla 7.4.2020 täysin oikean huolen kotihoitoon, ja 9.4. ministeriön antaman ohjeistuksen mukaisesti myös ympärivuorokautiseen hoivaan tulossa olevista, monikäyttöisistä maskeista (huom. olemme päättäneet käyttää maski-termiä suojain-termin sijaan) ja niiden suojaavuuteen liittyvistä erilaisista odotuksista.

Jo maaliskuun lopulla sosiaali- ja terveysministeriö ohjeisti kaikkiin kotihoidon hoitokontakteihin käyttöön suu-nenäsuojaimen riskiryhmiin kuuluvien suojaamiseksi eritellen suojaamisen sen suhteen, onko kontakti oireeton vai liittyykö siihen hengitystieoireita. Jo tuolloin koko maata ja maailmaa koskeva huono suojaintilanne oli tiedossa ja ohjeistus aiheutti terveydenhuollossa monenlaista varautumista tilanteeseen.

Kuten mm. Lahden seudulla, myös FSHKY:ssa päädyttiin ratkaisuun, jossa päätimme hankkia pestäviä, kankaisia maskeja varastossa olevien kirurgisten suu-nenäsuojainten loppuessa akuutisti ilman tätä ratkaisua. Kankaisten maskien käyttöönotolla pyrimme siis noudattamaan ministeriön antamia ohjeita.

Kankaisten maskien ensisijainen tarkoitus on suojata asiakasta hoitohenkilökunnan mahdollisesti kantamalta tartunnalta. Kyseinen maski todennäköisesti estää suurimpien partikkelien lentämisen ilmaan mm. puhuessa. Kaikki maskit siirretään suljettuun pussiin ja siitä pesuun jokaisen hoitokontaktin jälkeen.

Kankainen maski ei suojaa käyttäjäänsä saamasta tartuntaa, mutta saattaa estää asiakasta saamasta tartuntaa hoitajalta.

Maskien säilyttämiseen, käsittelyyn ja käyttöön tehdään erikseen ohjeet, jotka toimitetaan kaikkiin tiimeihin ja yksiköihin. Nämä tehdään yhteistyössä hygieniahoitajan kanssa.

Maskin käyttö on vain yksi keino taudinaiheuttajien leviämisen hillitsemissä – oleellisempaa on mm. hoitohenkilökunnan oma oireiden tarkkailu ja työskentely vain terveenä ja eritoten hyvä käsihygienia. Tukes on koonnut omille internetsivuilleen varsin selkeän ohjeistuksen suojaimista ja maskeista.

Uusimmat

Fingerpori

comic