Mielipiteet

Vastine Tähtisairaala-kirjoitukseen

Keskustan Lounais-Hämeen seudullinen kokous pohti Forssan Lehdessä (3.7.) sairaalan tulevaisuutta. Kirjoituksen taustalla on omalta osaltaan Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen Tähtisairaala-hanke.

Erikoissairaanhoidon ammattilaisten osaamisprofiilin kehittyminen yhä suppeammaksi vaatii yhteistyötä yhä suurempina kokonaisuuksina. Samaan suuntaan vaikuttaa hoidossa käytettävän teknologian kehitys. Kehityksen seurauksena sairaalat kaikkialla maailmassa muodostavat yhä suurempia yhteistyöverkostoja. Tähtisairaala-hanke on syntynyt tämän kehityksen seurauksena.

Tähtisairaalan nimi tarkoittaa kolmen maakunnan – Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan – yhdeksää julkista sairaalaa, tähtiä. Forssan sairaala on yksi näistä tähtisairaaloista.

Forssan hyvinvointikuntayhtymä on toiminut varsin itsenäisesti vaikkakin yhteistyötä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kanssa tehden. Tähtisairaalassa palveluiden tuottaminen toteutetaan isommassa kokonaisuudessa yhdessä toimien. Tässä kokonaisuudessa Forssan sairaalalla tulee olla oma roolinsa, mutta myös päätösvaltaa tulee voida luovuttaa tälle suuremmalle kokonaisuudelle.

Forssan hyvinvointikuntayhtymän ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajat ovat jo neuvotelleet siitä prosessista, jonka tulemana syntyisi yhteinen suunnitelma Forssan seudulla tuotettavista erikoissairaanhoidon palveluista ja Forssan sairaalan roolista Tähtisairaala-kokonaisuudessa. Asia viedään syksyllä kummassakin kuntayhtymässä hallitusten käsiteltäväksi.

Keskeisenä yhteisenä tavoitteena on turvata myös jatkossa väestön tarvitsemat keskeiset erikoissairaanhoidon palvelut Forssan seudulle lähipalveluna.

Toinen yhteinen tavoite on Forssan seudun hyvinvointipalvelukokonaisuuden kehittäminen osana Tähtisairaalaa. Oleellista on myös lisätä luottamusta toisiimme, koska vain yhdessä toimien on tulevaisuudessa mahdollista menestyä. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri tukee ja edesauttaa omalta osaltaan edellä olevien tavoitteiden toteuttamista.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti