Mielipiteet

Vastuulliset yritykset pelastavat maailman – Yritykset voivat ja haluavat toimia vastuullisesti sekä olla osana maailman parantamisessa

Kuvassa Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Kuva: Mauri Ratilainen
Kuvassa Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Kuva: Mauri Ratilainen

Yritysvastuusta on puhuttu viime aikoina paljon. Me kauppakamarissa määrittelemme sen yrityksen haluksi toimia johdonmukaisesti arvojensa mukaisesti ottaen laajemman vastuun ihmisistä, ympäristöstä ja toimintansa vaikutuksista kuin mitä laki ja säädökset edellyttävät.

Yritysvastuuta ei ole yrityksen tappiollisen toiminnon jatkaminen. Sellainen olisi koko yrityksen loppu ja tekisi yritysvastuunkin harjoittamisen mahdottomaksi. Vain taloudellisesti menestyvä yritys voi toimia vastuullisesti. Myöskään lain ja säädösten noudattaminen ja verojen maksaminen ei ole vielä yritysvastuuta. Varsinainen yritysvastuu alkaa vasta valinnoista, jotka ylittävät nämä.

Vastuullisuus on toimimista paremman maailman puolesta, mutta myös taloudellisesti kannattavaa. Tutkimukset osoittavat, että vastuullisuuteen eniten ja ensimmäisenä panostaneista suurista globaaleista yrityksistä koottu markkina-arvoindeksi on kehittynyt muuta markkinaa paremmin.

Vastuullisuus voi tuoda suoraa säästöä. Ilmastovastuullisuus ja hiilijalanjäljen pienentäminen pienentävät suoraan yrityksen energialaskua, materiaalilaskua ja jätehuollon kustannuksia. Yrityksen hiilijalanjäljen pienentäminen voi olla hyvin kannattava investointi kustannusten pienentämiseksi yllättävän lyhyellä takaisinmaksuajalla.

Myös kuluttajat ja sidosryhmät arvostavat vastuullisuutta. Tuotteet ja palvelut valitaan yhä useammin niiden vastuullisuuden perusteella. Yrityksen pitääkin pystyä viestimään vastuullinen toimintansa oikein ja luomaan siitä brändiarvoa. Se tukee markkinointia ja lisää yrityksen myyntiä.

Haasteena on, miten kuluttajat ja sidosryhmät voivat varmistua, että väitteille vastuullisuudesta on myös katetta.

Keskuskauppakamari on yritysten itsesääntelyn toimijana ottanut tässä uuden roolin. Perustimme riippumattoman vastuullisuuslautakunnan yhdistäen akateemisen maailman, kansalaisjärjestöt, viranomaiset sekä yritysten vastuullisuusasiantuntijat. Se on luonut määritelmiä ja oppaita eri yritysvastuun alueille kuten ilmastovastuullisuuteen ja ihmisoikeusvastuullisuuteen. Koulutamme yrityksiä tekemään omat vastuullisuussuunnitelmansa.

Lautakunnalta voi hakea hyväksynnän omalle suunnitelmalleen ja saada oikeuden käyttää ilmastositoumus- ja ihmisoikeussitoumustunnuksia. Tämä on vahvistus kuluttajille ja sidosryhmille yrityksen vastuullisuudesta. Olemme myös perustaneet anonyymin ilmoituskanavapalvelun. Ottamalla sen käyttöön yritys voi saada arvokasta tietoa mahdollisesta väärintoimimisesta.

Yritykset voivat vaikuttaa laajemmin kuin omaan toimintaansa. Yksi esimerkki tästä on vaatia vastuullista toimintaa myös alihankintaketjuissaan ja sopimuskumppaneiltaan. Tähän Keskuskauppakamarin luomat vastuullisuusstandardit ja -merkit ovat hyvä standardi sopimuksiin.

Yritykset voivat ja haluavat toimia vastuullisesti sekä olla osana maailman parantamisessa. Kauppakamarit voivat tarjota ratkaisuja ja työkaluja. Annetaan yritysten tehdä ja toteuttaa.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic