Mielipiteet

Vastuullista taloudenpitoa – Selvitykset puolsivat Talsoilan koulun lakkauttamista, jotta saavutetaan tasapaino talouden ja koululuokkien oppilasmäärien ja opetusryhmien lukumäärän kesken syntyvyyden laskiessa

Kuva: Tapio Tuomela
Kuva: Tapio Tuomela

Forssan sivistys- ja tulevaisuuslautakunta päätti valtuustokauden viimeisessä kokouksessaan esittää valtuustolle Talsoilan koulun lakkauttamista syksyllä 2023. Asia on jo ennen kuntavaaleja antanut ehdokkaille herkullisen mahdollisuuden äänten kalastukseen. Vanhemmilla on ihan ymmärrettävästi ollut huoli tulevasta, kun erilaisia vaihtoehtoja on pyöritelty, osin virheellisin pohjatiedoin. Lisäksi esillä on ollut huoli kunnan pärjäämisestä.

Pelottelukampanja tulevien opetus- ja luokkatilojen riittävyydestä on lautakunnan saamien selvitysten ja tarkistuslaskelmien perusteella ollut aiheeton ja on perustunut lähinnä joidenkin opettajien mielipiteisiin ja toiveisiin, joita ei välttämättä pystytä toteuttamaan. Kaikille Talsoilan koulun nykyisille ja tuleville oppilaille kyetään järjestämään asianmukainen ja vielä melko lähellä kotia sijaitseva opetusyksikkö, mikä voi olla tosin joku muukin kuin nyt rakenteilla oleva Monikylä.

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta selvitti perusteellisesti asiaa ja sai virkamiehiltä kaiken mahdollisen tiedon ja eri vaihtoehdot päättäessään asiasta. Lautakunnan luottamushenkilönä joutuu joskus tekemään ikäviäkin päätöksiä ja kantamaan niistä vastuuta. Tosin vastuun pakoilu on helppoa ja asiat voi vain jättää tulevalle valtuustokaudelle. Forssan sivistys- ja tulevaisuuslautakunta on kuitenkin Forssan kaupunginhallituksen tavoin sitoutunut pitämään kaupungin talouden kunnossa ja noudattaa Pärjäävä Forssa -ohjelmaa.

Sivistys– ja tulevaisuuslautakunnan päätöksestä tehtiin kolme laajaa kouluverkkoselvitystä. Kouluverkkovaihtoehdoista tehtiin myös laaja lapsivaikutusten arviointi (LAVA) ja useat tahot ovat saaneet antaa asiasta lausuntonsa. Esitys koulun lakkauttamisesta ei ollut kenellekään lautakunnan jäsenelle helppo. Yritimme päättäjinä kaikin tavoin miettiä vaihtoehtoja säilyttää Talsoilan koulu. Selvitykset puolsivat Talsoilan koulun lakkauttamista, jotta saavutetaan tasapaino talouden ja koululuokkien oppilasmäärien ja opetusryhmien lukumäärän kesken syntyvyyden laskiessa. Asia oli lautakunnan enemmistön mielestä päätöskypsä eikä se enää edellyttänyt lisäselvityksen teettämistä. Lakkauttaminen tuo merkittävästi säästöä tulevien vuosien käyttötalouteen ja helpottaa kaikkien koulujen taloutta tulevina vuosina.

Tölön koulun pienryhmien oppilasmäärä on edelleen kasvussa. Lautakunta asettikin työryhmän selvittämään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kasvatuksen ja oppimisen tukea. Työryhmän yhtenä tavoitteena on saada Tölön koulun pienryhmien oppilasmäärät laskemaan.

Uusimmat

Fingerpori

comic