Mielipiteet

Vegaaniusko vastaus? Vegaaniaatteen levittäminen ei paranna tuotantoeläinten elämää

Vain hyvin voiva lehmä lypsää kunnolla. Kuva: Markku Tanni
Vain hyvin voiva lehmä lypsää kunnolla. Kuva: Markku Tanni

Ilona Pirisen mielipidekirjoituksissa FL 10.1. ja 20.1. väitettiin, että tuotantoeläinten lajityypillinen käyttäytyminen on riistetty tehotuotannon myötä. Olen asiasta eri mieltä varsinkin suomalaisissa olosuhteissa. Nykyaikaisessa robottipihatossa lehmillä on tilaa liikkua, ne pääsevät syömään, kun haluavat ja niillä on rehua ja puhdasta vettä saatavilla. Lehmät pääsevät lypsylle ja karjaharjalle halutessaan. Navetassa on puhaltimet ja luonnollinen ilmanvaihto, jotka pitävät ilman raikkaana. Makuuparret voivat olla hiekkaparsia, jolloin lehmä voi muokata partensa makaamista varten. Kesällä lehmät pääsevät ulos laitumelle ja talviulkoilua varten niillä voi olla laaja jaloittelutarha. Tässä esimerkki ”tehotuotantotilasta”, mutta lehmät voivat voida mainiosti myös vaatimattomammissa oloissa. Lehmät ovat kasvattajiensa lemmikkejä ja työkavereita. Jos ne voivat huonosti, ne eivät kasva tai lypsä kunnolla.

Vasikat ovat jo joillakin tiloilla vierihoidossa emiensä kanssa ja tätä puolta kehitetään jatkuvasti. Eläinten jalostuksella saadaan parannettua esimerkiksi niiden jalkarakennetta ja utareterveyttä. Tällöin eläimet pysyvät terveempinä elämänsä aikana. Lehmiä siemennetään, jotta karja pysyisi geneettisesti monipuolisena ja liiallisilta sukulaisuuksilta vältyttäisiin. Lehmät lisääntyvät kerran vuodessa aivan samoin kuin luonnon märehtijät, kuten hirvet. Jos lehmät eivät lisäänny, ne loppuvat. Lehmiä ei lypsetä koko vuotta, vaan ne ovat ummessa noin kaksi kuukautta vuodesta, jolloin niille järjestetään mahdollisimman hyvät olot valmistautua seuraavaan poikimiseen.

Vegaaniaatteen levittäminen ei paranna tuotantoeläinten elämää. Tulot, mitä eläintuotannosta saadaan, käytetään pääosin eläimiin ja tilan pyörittämiseen. Eläintilat eivät toimi ilman tuloja ja eläimet joudutaan laittamaan pois. Myös alkuperäisrodut voivat hävitä, jos eläinpopulaatioista tulee liian pieniä. Tätäkö eläinten oikeuksien puolustajat haluavat?

Jos ei ole tuotantoeläimiä, ei ole lantaa, joka on luonnollinen lannoite pelloille. Nurmet ovat merkittävä hiilinielu. Niitä ei tarvita, jos meillä ei ole märehtijöitä, jotka hyödyntävät nurmirehun. Pelkkä viherlannoitus ja yksipuolinen peltoviljely köyhdyttävät maan ja sen pieneliöstö kärsii. Sen jälkeen ovat vuorossa hyönteiset, jotka ovat riippuvaisia karjanlannasta. Sitten katoavat linnut, jotka syövät näitä hyönteisiä. Perinnebiotoopit, esimerkiksi kedot ja rantalaitumet, kasvavat umpeen ilman laidunnusta, jolloin niillä viihtyvä eläimistö ja kasvisto katoaa ja tilalle saadaan pajukkoa. Maanviljely ja karjanhoito on myös luonnon ja maan hoitoa.

Jos lajikatoa halutaan ehkäistä, pitäisi toimia eläintilojen säilyttämisen ja laidunnuksen mahdollistamisen puolesta. Pedot haittaavat laidunnusta. Jos tuotantoeläinten halutaan voivan hyvin, niiden hoitajien pitäisi olla kunnossa. Yhteiskunnan asettamat paineet ja ajoittain kohtuuton arvostelu eivät kohenna tilannetta.

Uusimmat

Fingerpori

comic