Mielipiteet

Vesien ja järvien tilasta

Nuutajärven ekologisessa tilassa on parantamisen varaa.

Matti Hirvonen kirjoitteli 3.9. maatalouden olevan Suomessa päästövapaata toimintaa. Hirvonen on päätynyt tähän seuraamalla veden liikkeitä pellolla ja tekemällä ämpärikokeita. Tarjotut metodit ovat varovaisestikin arvioituna puutteellisia.

Forssan naapurissa Urjalassa on paikallinen järvien suojeluyhdistys tehnyt vuosia työtä järvien pelastamiseksi tuleville sukupolville.

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry tilasi Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistykseltä syksyllä 2017 vesistönäytteenoton Nuutajärveen laskevista oja- ja jokivesistä. Tutkimuksessa vesinäytteistä analysoitiin sameus, kiintoaine, sähkönjohtavuus, pH, COD(Mn),väri, typpipitoisuus, ammoniumtyppipitoisuus, kokonais- ja fosfaattifosforipitoisuus sekä lämpökestoisten kolibakteerien määrä. Näytteenoton yhteydessä mitattiin veden lämpötila. Näytteet analysoitiin KVVY:n laboratoriossa, joka on FINAS akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorioT064.

Nuutajärvessä vesi vaihtuu kahdesti vuodessa, eli järven vesi on sitä, mitä siihen tulee ja sisäinen kuormitus on silloin vähäistä.

Mittakaavaa kuvaa se, että se fosforimäärä, mikä tulee valuma-alueelta Nuuta-, Ruta- ja Kortejärveen, vastaa n. 6000 ihmisen tuottamaa ulostekuormaa. Urjalan omat asukkaat eivät riitä tuohon tuotantoon.

Siitä ei ole tietoa, onko Hirvosen pelkäämiä ulkomaisten hormonien määrällä ollut doping-vaikutusta tulokseen.

Siitä olen Hirvosen kanssa samaa mieltä, että puhdas kotimainen ruoka on tavoiteltava asia. Hintana ei kuitenkaan voi olla luonnon tuhoaminen.

Jorma Ikävalko

Näkoislehti

18.9.2020

Fingerpori

comic