Mielipiteet

Vetoa ja pitoa

Otsikossa mainittu slogan on yleisessä käytössä eri tilaisuuksissa, joissa Forssan alueen vetovoimaisuutta lanseerataan. Meillä on koko aluetta koskien käsiteltävänä asia, joka koskee otsikossa mainittuja asioita suuressa määrin, yöpäivystyksen lakkauttaminen.

Yöpäivystyksen lakkauttamisen myötä häviää meiltä niin pito kuin vetokin lopullisen peruuttamattomasti. Päivystyksen lakkauttamisen puolestapuhujat vetoavat päivystystoimintojen kalleuteen. Samanaikaisesti samaiset päättäjät ovat valmiita tukemaan satojatuhansia mm. raviurheiluun, kuosikeskukseen yms. asioihin, jotka eivät ole välttämättömiä juuri nyt ihmisten hyvinvoinnin näkökulmasta.

Kysymys on siitä, mihinkä voimassa olevat taloudelliset resurssit käytetään. Julkisen sektorin toiminnot rahoitetaan kaikki samasta tulolähteestä (verot). Silloin pitää meidän päättäjien valita, mikä on tärkeintä ja ensisijaista. Meidän pitää tehdä arvovalintoja voimassa olevin resurssein. Päätösten pohjalla pitää olla myös kansalaisten yleinen mielipide ja tahto.

Eero Laesterän esittämät ennusteet liittyen väestökehityksemme tulevaisuuteen puoltavat yksiselitteisesti terveyspalvelujen säilyttämistä ja niiden lisäämistä koko Forssan seudulla (syntyvyys laskee, vanhuusväestö lisääntyy). Voidaan kysyä, onko Forssan päättäjien valinnat oikeita, kun olemme rakentamassa syntymättömille ikäluokille yli kaksikymmentä miljoonaa maksavaa monitoimikeskusta, tässä asiassa pitäisi ottaa aikalisä. Samanaikaisesti käydään keskustelua, joka liittyy oleellisesti alueemme vetovoimaisuuteen ja ennen kaikkea mm. ikääntyvien ihmisten turvallisuuteen.

Vetovoimatekijänä ei voida pitää sairaalamme alasajoa, varsinkin kun keskusteluissa usein tuodaan esille pääkaupunkiseudun hyvätuloisten eläkeläisten muuttoa Forssan seudulle. Uskoisin heidän, jotka tänne aikovat muuttaa, yhtenä kriteerinään olevan vanhuuteen liittyvät hoivapalveluiden saatavuus, joista yhtenä tärkeänä tekijänä on yöpäivystyksen saatavuus lähipalveluna.

Alueemme päättäjien pitää toimia alueemme hyväksi ja toimia koko Forssan seudun parhaaksi. Toimia niin että sairaalaamme kehitetään kaikilla voimassa olevien keinoin.

Taustana koko päivystystä koskevana asiana on edellisen hallituksen säätämä uusi laki terveyden huollosta.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti