Mielipiteet

Vetoomus lasten ja nuorten terveyden puolesta – Ongelmiin tulee puuttua määrätietoisesti varhaisessa vaiheessa, vastuu on aikuisten

Päihdeongelma vaanii syrjäytyviä nuoria. Kuva: Anja Filppula
Päihdeongelma vaanii syrjäytyviä nuoria. Kuva: Anja Filppula

Uutiset näyttävät valitettavan usein tänään sen, mistä tilastot kertovat myöhemmin. Molempien edessä herää kysymys, mitä voimme tehdä juuri nyt. Polarisaatio nuorten parissa pysäyttää. Päihde-, mielenterveys- ja rikosasioissa saman ikäluokan edustajat eroavat toisistaan merkittävästi.

Poikkeuksellisissakin oloissa menestyvien nuorten varjoon avun ulkopuolelle ja pahimmillaan huomiotta on jäänyt monia lapsia ja sittemmin nuoria, joiden vaikeudet ovat kasvaneet väkivallaksi, päihdeongelmiksi ja rikoksiksi. Ongelmiin tulee puuttua määrätietoisesti varhaisessa vaiheessa ja turvata yhdessä eri toimijoiden kesken niin nuorten kuin koko yhteiskunnan tulevaisuus.

Kasvuiässä olevat tarvitsevat entistä enemmän tukea vaikeuksista selviytymiseen. Heitä pitää kannustaa monipuoliseen terveydestään ja turvallisuudestaan huolehtimiseen. Rajojen asettaminen ja myös asioiden kieltäminen on osa vastuullista huolenpitoa ja välittämistä. Olipa kyse päihteistä, energiajuomista tai muusta kasvuikäisille epäsopivasta, on aikuisten vastuulla huolehtia yhdessä lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Ketään ei saa jättää yksin!

Fingerpori

comic