Mielipiteet

Vetoomus Tammelan päättäjille

Arvoisat Tammelan kunnan päättäjät, me Myllykylän oppilaiden vanhemmat esitämme, ettei valtuustoaloitteessa KVALT 04.06.2018 § 40 mainittuihin toimenpiteisiin ryhdytä.

Emme näe mitään järkeä siinä, että Myllykylän koulun kaikkia oppilaita siirrettäisiin täyttämään koulukeskusta tulevan remontin keskelle, vaan oppilaat siirtyisivät koulukeskukseen suunnitelman mukaisesti vasta remontoinnin jälkeen. Näin myös säästyttäisiin heidän osaltaan mahdollisten väistötilojen tarpeesta remontoinnin aikana. FAI:n tiloja voisi hyödyntää koulukeskuksessa jo olevien oppilaiden väistötiloina. Tulevan remontin aikana lasten koulunkäynnin turvallisuus ja mahdollisuus keskittyä opetukseen on oltava etusijalla.

Varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen yhteistyö olisi syytä ottaa huomioon myös koulukeskuksen remontoinnin yhteydessä, eikä eriyttää alkuopetusta muista alaluokista. Muutoin nivelvaiheessa (2-3) on edessä samanlaiset haasteet kuin esikoulusta 1. luokalle siirryttäessä.

Olemme samaa mieltä valtuustoaloitteen allekirjoittaneiden kanssa siitä etteivät Myllykylän koulun tilat ole ajanmukaisia, mutta eivät yhtä lailla ole tällä hetkellä myös koulukeskuksenkaan.

Mitään turvallisuus- tai terveysvaatimuspuutteita kuitenkaan EI ole tuotu julki Myllykylän koulun osalta. Jos tällaisia olisi, niistä kunnan viranhaltijat olisivat velvollisia ilmoittamaan myös meille oppilaiden vanhemmille.

Myllykylän koulun suurin haaste on viime vuosina ollut oppilasmäärän kasvaminen ja siitä johtuva tilanahtaus. Tämän tiedon myös koulun henkilökunta on virallisesti ilmaissut. Nyt tilanahtauskin on helpottamassa tulevien 6. luokkalaisten siirtyessä koulukeskukselle.

Valtuuston 23.4.2018 kokouksen jälkeen Forssan Lehdessä 25.4. oli näyttävästi artikkeli, joka käsitteli kokouksen jälkeen esitettyä toivomuspontta, joka ei kuitenkaan ollut hallintosäännön mukainen. Tämän ’melkein ponnen’ takana oli lähes samat valtuutetut kuin tässäkin valtuustoaloitteessa. Selvityksemme mukaan tämän ’ponsiesityksen’ taustatiedot EIVÄT pidä paikkaansa vaan ovat pelkkää valtuutettujen itsensä tai heidän lähipiirinsä keksimää propagandaa.

Ko. artikkelissa mm. väitettiin, että 80 % koulun henkilökunnasta ja oppilaista haluaisi siirtyä pois Myllykylästä heti kuin vaan mahdollista. Tosiasiassa koulun henkilökuntaa EI asiassa ole kuultu eikä myöskään oppilaita saatikka heidän vanhempiaan. Tämän on myös koulun johtaja kirjallisesti vahvistanut.

Kuntalaisina vaadimme, että valtuutettujen (ja myös virkamiesten) esitykset ja päätökset perustuvat todistettaviin faktoihin eikä keksittyihin valheisiin. Kunnan hallintosääntökin velvoittaa kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ohjeessa toteuttamaan sisäistä valvontaa väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi. Ko. ohjeen perusteella väärinkäytöksenä pidetään erilaisia epärehellisiä, epäeettisiä tai kuntakonsernin ohjeita rikkovia tai lainvastaisia tekoja.

Myllykylän koulun oppilaita on jo useamman vuoden ajan pidetty poliittisena pelinappulana ja aiheutettu turhaa epätietoisuutta ja pelkoa. Olisiko nyt aika jo vihdoin pysyä päätöksessä ja kehittää Tammelaa kohti UNICEF:n lapsiystävällisempää kuntamallia?

Vetoomuksen allekirjoittajien puolesta,

Jari Roininen


Uusimmat

Fingerpori

comic