Mielipiteet

Vetoomus yöpäivystyksen puolesta

Olen hämmentyneenä seurannut suunnitelmaa, jossa Forssan terveydenhuollon kuntayhtymän yöpäivystys lakkautetaan FSHKY:n hallituksen päätöksellä huhtikuun alusta. Vastustan! Ihmettelen, miksi yöpäivystysasiaa ei ole tuotu keskusteluun suorilla vaaleilla valittuihin valtuustoihin. Pienimmistäkin asioista täällä on pidetty seminaareja ja tiedotustilaisuuksia, jotta valtuustot ovat saaneet sanoa mielipiteensä. Miksi ei yöpäivystyksestä?

Yöpäivystysasiaa on viety eteenpäin FSHKY:n hallituksessa salamyhkäisesti, eikä avoimesti, kuten kuntalain mukaan asioita pitäisi hoitaa. Samalla tässä prosessissa on sivuutettu 7000 kuntalaisen adressi ja mielipide siitä, ettei yöpäivystystä saa lakkauttaa. Lisäksi yöpäivystyksen puolustajat on leimattu populisteiksi, jotka eivät ymmärrä yöpäivystyksen aiheuttamaa painetta taloudelle.

Jos me valtuutetut olisimme saaneet budjettivaltuustossa selkeitä esityksiä asiasta, olisimme myös etsineet toiminnalle rahoitusta tavalla tai toisella. Olisimme voineet keskustella esim. eräästä valtavasta investoinnista, joka ei ole välttämätön peruspalvelu kuntalaisille. Tätä mahdollisuutta emme ole saaneet.

En ole pitänyt tavasta, jolla yöpäivystyksen potilaita on leimattu keskusteluissa ja mielipiteissä. On annettu ymmärtää, että osa heistä on turha kuluerä, joka ei tarvitse yöpäivystystä. Jotkut FL:n Lukijoilta-palstalla olleet kirjoitukset ovat olleet erittäin ikäviä, raakoja ja priorisoivia. Ihmettelenkin, miksi juuri yöpäivystykseen tulevien potilaiden pitäisi olla päiväpotilaita huonommassa asemassa? Ei sairaus katso kelloa.

Yöpäivystys on tärkeä osa julkista sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää. Hoitoon pääsy on laadukkaan ketjun tärkein kohta. Yöpäivystystoiminnalla onkin keskeinen rooli koko potilaan hoitoketjun, hoidon tulosten ja terveydenhuollon kustannusten kannalta.

Tulevaisuudessa yksi keskeinen yöpäivystystoiminnassa huomioitava seikka onkin väestön ikääntyminen ja sen myötä iäkkäiden päivystyspotilaiden kasvu Forssan seudulla. Iäkkäillä ihmisillä yöpäivystykseen tulon taustalla on keskimääräistä useammin vakava ja kiireellistä hoitoa vaativa sairaus. Iäkkäät käyttävät päivystyspalveluita muuta aikuisväestöä enemmän (Samaras ym. 2010). Eniten päivystyskäyntejä on alle 1-vuotiailla lapsilla ja yli 75-vuotiailla aikuisilla. Lounaisen Hämeenkin kuntien tehtävänä on huolehtia kuntalaisten peruspalveluista sekä hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Väestön ikääntyessä iäkkäiden henkilöiden päivystyskäyntien määrän ennustetaankin tulevaisuudessa kasvavan merkittävästi (Pines ym. 2013, Vilpert ym. 2013). Tällainen tulevaisuuden ennustus on tehty myös Forssan seudulle. Miksi peruspalvelu, yöpäivystys lakkautettaisiin juuri nyt, kun sen tarve on kasvamassa. Omituista logiikkaa!

Jokaisella meistä, ikäihmisillä, kroonisesti sairailla, lapsilla, aikuisilla on oikeus turvallisuuden tunteeseen ja tasa-arvoisiin terveydenhuollon palveluihin silloin, kun niitä tarvitsee. Myös keskellä yötä Forssassa.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti