Mielipiteet

Vielä täydentävistä hoidoista

Forssan Lehden mielipidepalstalla Raimo Rintamäki on jatkanut keskustelua täydentävistä hoidoista ja esittänyt minulle muutaman tarkentavan kysymyksen aiheesta (FL 30.8.). Vastaukseni jää lyhyeksi, sillä suurin osa Rintamäen esittämistä kysymyksistä ei liity edustamaani erikoiskaupan alaan tai tuotteisiin. Lääkäriliittoon, käypä hoito -suosituksiin, täydentävien hoitojen järjestöihin ja kansalaisaloitteeseen liittyvät kysymykset tulee kysyä näiltä tahoilta.

Termivalinnasta totean lyhyesti, että täydentävien hoitojen järjestöt ovat tehneet yhteisen kannanoton, jossa todetaan, että uskomushoito-termi on epäasiallinen ja loukkaava. Suomen Yrittäjien ja työoikeuden professori Seppo Koskisen lausuntojen mukaan uskomushoito-termin käyttäjä voi syyllistyä sopimattomaan menettelyyn elinkeinotoiminnassa ja mahdollisesti kunnianloukkaukseen. Minulle termivalinta kertoo sen, suhtautuuko täydentäviin hoitoihin neutraalisti/myönteisesti vai kielteisesti.

Huoli terveysväittämiin liittyvän lainsäädännön puutteista on osin turha. Tuotteiden ja palveluiden markkinoinnin sääntelyyn löytyy jo nykyisellään lainsäädäntöä. Harhaanjohtava markkinointi on kielletty kaikessa mainonnassa. Kyse on useimmiten valvonnan resursseista, ei lainsäädännön puutteesta.

Hallitusohjelmassa luvataan selvittää täydentävien hoitojen eri sääntelyn mahdollisuudet. Lainsäädännön yksi tavoite on lisätä turvallisuutta ja toisaalta selkeyttää sääntelyn kohteen yhteiskunnallista asemaa.

Itse kävin allekirjoittamassa Täydentävät hoidot kaikille -kansalaisaloitteen, sillä koen sen kautta antavani tukeni lainsäädäntöhankkeelle, jolla saadaan käyttäjille kuluttajansuojaa ja yrittäjille hyvät toimintaedellytykset sekä lisää tutkimustietoa.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti