Mielipiteet

Virheitä ja virkavastuuta

Tänä koronakeväänä olemme usein kuulleet sanan ’virkavastuu’. Ministerit kertovat päivittäin päätöksistä, joita valtioneuvosto on tehnyt kuultuaan virkavastuulla toimivia asiantuntijoita ja valtion virkamiehiä. Ministerit ovat myös myöntäneet, että virheitäkin on matkan varrella tehty.

Virkavastuu ulottuu myös kunnan viranhaltijoihin ja luottamushenkilöihin. Kunnanhallituksen ja lautakuntien päätösehdotuksia valmisteleva ja esittelevä viranhaltija on tehtävässään riippumaton, eikä esimerkiksi luottamushenkilö tai esimies voi määrätä esittelyn sisällöstä. Toisaalta valtuusto ja kunnanhallitus voivat ohjeistaa asioiden valmistelua lain puitteissa.

Esittelijä vastaa siitä, että päätöksenteon pohjaksi annetut tiedot ovat oikeita ja päätöksenteon pohjaksi riittäviä. Esittelijän tulee hankkia asiaan vaikuttava aineisto, selvitykset ja asiantuntija-arviot päätöksentekoa varten. Päätöksentekijän, valtuuston, hallituksen ja lautakuntien, on voitava luottaa valmistelun oikeellisuuteen ja riittävyyteen. Esittelijällä on oikeus ilmoittaa eriävä mielipiteensä, mikäli päättäjä muuttaa esiteltyä päätösehdotusta. Esittelijä on kuitenkin aina vastuussa esittelyn oikeellisuudesta ja riittävyydestä.

Virkavastuu ulottuu myös kunnanvaltuutettuihin. Luottamushenkilön tulee toimia yleisen edun mukaisesti julkista valtaa käyttäessään ja yhteisistä verovaroista päättäessään. Hyvän päätöksenteon keskeinen tekijä on yhteistyö viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välillä. Yhteistyö ei synny ilman luottamusta.

Tammelan valtuusto päätti 17.12.2018 äänin 21-6 purkaa Koulukeskus ja rakentaa uusi yhtenäiskoulu. Tein virheen äänestämällä kahdesta huonosta vaihtoehdosta mielestäni silloin parempaa. Oikea ratkaisu olisi ollut äänestää tyhjää, koska tietoa ei ollut riittävästi. Tein äänestyspäätöksen silloisten puutteellisten ja virheellistenkin tietojen perusteella yhden konsulttifirman johdattelemana.

Päätöksenteko olisi vaatinut tuekseen kunnan teknisen toimen selvityksen rakennuksen kunnosta ja mahdollisista tarvittavista korjauskustannuksista. Virkavastuuni perusteella minun olisi pitänyt vaatia valtuustossa varmennettua tietoa tai selvittää asioita itse etukäteen riittävästi. Uskon että moni valtuutettu kokee asian samoin.

Olen tehnyt aloitteen yhtenäiskoulupäätöksen palauttamiseksi uuteen valmisteluun ja asiaan liittyvä kuntalaisaloite on kunnanjohtajan valmistelussa. Kunnanhallituksella on vielä mahdollisuus ottaa koulukiinteistön maltillinen perusparannus tarkasteltavaksi ja perusteellisen valmistelun jälkeen tuoda asia päätettäväksi valtuustoon. Vielä ei hanke ole vaatinut suuria kuluja – vai haluammeko joutua tilanteeseen, jossa upotettuihin kustannuksiin vedoten viedään hanke loppuun, maksoi mitä maksoi?

Uusimmat

Fingerpori

comic