Mielipiteet

Vorssalaista vastakkainasettelua: viedäänkö lapsilta leipäkin suusta?

Valtuuston on varattava määrärahat tarvittaviin palveluihin. Kuva: Lassi Puhtimäki, Seppo Pessinen
Valtuuston on varattava määrärahat tarvittaviin palveluihin. Kuva: Lassi Puhtimäki, Seppo Pessinen

Uutta koulua koskeva päätöksentekomme valtuustossa on saanut aikaan paljon keskustelua. Tosiseikat on häivytetty jonnekin taivaanrannan taakse ja mielipiteitä esitetään faktoina. Mihin ja kehen voi enää luottaa?

Pahinta lapsiystävällisessä kaupungissamme on ilmeisesti se, että lapset ja kypsemmässä iässä olevat ja palvelujen tarpeessa olevat ihmiset on asetettu vastakkain ja torikeskusteluissa on puhuttu vain ”meistä tai heistä”.

Kyse on siis rahasta ja sen riittävyydestä erilaisiin kunnan palveluihin. Forssan kaupungin taloudellista asemaa ei voi sanoa erinomaiseksi, mutta se on nykytilanteessa kuitenkin Suomen kuntien parhaimmistoa, vaikka tulevaisuuden käänteiden ennustaminen koronoineen onkin vaikeaa. Lähivuosina Forssan talous on ennusteiden mukaan kelvollisessa kunnossa yli 20 miljoonan euron lainanotosta huolimatta ja pärjäämme todennäköisesti paremmin kuin meitä heikommassa talousasemassa olevat, uusia kouluja jo rakentaneet kunnat.

Vanhan korjaaminen ei ole mielestäni ollut vaihtoehto, koska se olisi lähtötilanteessa maksanut lähes yhtä paljon. Tietenkään kaikkia vanhoja rakennuksia ei lapsiluvun aleneman johdosta olisi tarvinnut enää korjata. Meillä Forssassakin on huonoja kokemuksia ns. ”hyvin korjatuista” päiväkoti- ja koulurakennuksista. Rakenteellisten ongelmien korjaaminen jälkikäteen on yleensä osoittautunut mahdottomaksi tehtäväksi.

Lasten ja nuorten kasvu- ja kouluympäristöstä on pidettävä huolta. Lapsia ja nuoria koskevat asiat tahtovat vaalien alla unohtua, koska lapset ja nuoret eivät äänestä. Aikuisille sen sijaan vaalihuumassa luvataan perusteettomiakin etuja.

On selvää, että kansanterveydestä ja erikoissairaanhoidosta annetut lait ja määräykset hoitotakuineen joka tapauksessa turvaavat sen, että kaikki saavat tarvitsemansa lääketieteellisen avun. Samoin sosiaalihuoltolain kokonaisuus varmistaa, että kaikki saavat tarvitsemaansa apua ja tukea. Vastakkainasettelu on siis perusteetonta.

Pidetään huolta eri-ikäisistä ihmisistä. Valtuuston on varattava määrärahat tarvittaviin palveluihin.

On vaalimanipulointia saada ikääntyvät vastustamaan lasten välttämättä tarvitsemia palveluja. Missä ovat lapsiystävälliset forssalaisvaltuutetut?

Forssa pärjää, kun taiten elää!

Uusimmat

Fingerpori

comic