Mielipiteet

Järkevällä maankäytöllä ja kaavoituksella mahdollistetaan mm. hyvät puitteet asunto- ja liikennepolitiikalle

Kojon osayleiskaava on valmisteilla. Kuva: Lassi Puhtimäki
Kojon osayleiskaava on valmisteilla. Kuva: Lassi Puhtimäki

Hyvä hallinto edellyttää laajaa, avointa, läpinäkyvää ja helppokäyttöistä tapaa, jolla kuntalaiset voivat seurata kunnassa tapahtuvaa toimintaa ja päätöksentekoa. Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista lisäämällä kuntalaiset voivat entistä kätevämmin jo valmisteluvaiheessa vaikuttaa esim. kaavoitukseen antamalla palautteita ja ideoitaan sekä osallistumalla keskusteluun.

Yhdenvertaisuusperiaate velvoittaa tasapuoliseen kohteluun, johdonmukaisuuteen ja syrjimättömyyteen. Viranomaisilla ei saa olla toiminnassaan vääriä vaikuttimia eikä harkintavaltaa saa käyttää väärin. Tämä edellyttää asianmukaista ja puolueetonta toimintaa, joka on oikein mitoitettu sen tavoitteen kannalta, johon kysymyksessä olevalla toiminnalla pyritään. Tämä on ennen muuta yksilösuojaa julkista valtaa vastaan, mikä antaa oikeuden luottaa viranomaisen toiminnan oikeellisuuteen ja virheettömyyteen, kun päätökset tehdään oikean tiedon perusteella.

Kaavojen ja kaavamuutosten esittäminen visuaalisen selkeästi kunnan verkkosivuilla auttaa kuntalaisia osallistumaan valmisteluun. Järkevällä maankäytöllä sekä kaavoituksella mahdollistetaan yritystoiminnan lisäksi hyvät puitteet asunto- ja liikennepolitiikalle. Kuntien on vaikutettava kaikin keinoin, että tarjolla on kohtuuhintaisia asuntoja ja yritystontteja. Maankäyttö vastaa kuntalaisten tarpeita, että tehdyt päätökset ovat myös pitkällä aikavälillä kestäviä niin ympäristön kuin asukkaiden kannalta.

Kuntien kehityksen ja elinvoimaisuuden kannalta kaavoitus ja liikenne ovat kunnan kilpailuvaltit. Keskeisessä asemassa olevia kaavoituskäytäntöjä ja byrokratiaa on kevennettävä. Erityisen tärkeää se on niillä alueilla, joilla asumisen kustannukset ovat kohonneet liian korkeiksi. Tätä ei kuitenkaan pidä tehdä rankaisemalla henkilöautoilua, josta lapsiperheet ja maaseudulla asuvat ovat riippuvaisia.

Liikenteen linjat pitää suunnitella hyvissä ajoin uusia alueita kaavoitettaessa. Jälkeenpäin niiden lisääminen olemassa olevaan katuverkostoon on vaikeaa.

Mikään yhteiskunta ei voi edistyä jos puolet väestöstä jätetään sivustakatsojiksi.

Hyvä syntyy meistä!

Fingerpori

comic