Mielipiteet

Wow, no cow, onkohan se niin?

Vau, ei lehmää lukee kauramaitopurkin kyljessä. Mitenhän asia mahtaa olla, pärjätäänkö ilman lehmiä? Johanna Wasströmin mielipidekirjoituksen (FL 13.11.) mukaan kasvisruokavalio helpottaisi huolta ja ahdistusta ilmastokriisistä ja lajien sukupuutosta. Kotimaisten eläinkunnan tuotteiden välttelyllä ja pelkkään kasvisruokavalioon siirtymisellä saadaan vain pahennettua lajien sukupuuttoa sekä ilmastokriisiä, kun maanviljely yksipuolistuu. Ilmastokeskustelussa unohdetaan usein nautojen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen ja maaperään.

Laiduntava nauta on suunnattoman arvokas sadoille eliölajeille. Naudat ovat osa maaseutuympäristöä. Niin luonnontilaisten kuin hoidettujen elinympäristöjen lajeja tulisi suojella. Laidunnus pitää yllä vanhoja niittyjä, ketoja, ranta- sekä metsälaitumia. Mitä useammassa paikassa kotieläimet laiduntavat, sitä paremmat olosuhteet luodaan eliöille. Varsinkin Etelä-Suomessa on rikas maatalousympäristö ja karjatilojen lopettaminen uhkaa vähentää eliölajeja.

Nautojen suuret sontakasat ovat aarteita muun muassa lantakuoriaisille ja kärpäsille. Monet harvinaistuneiden niittyjen ja luonnonlaitumien perhoset ovat uhanalaisia. Hyönteissyöjälinnut löytävät ravintoa karjatilojen läheisyydestä, joten esimerkiksi haarapääskyt pesivät tiloilla. Puustoisilla metsälaitumilla on paljon sienilajeja ja myös jäkälät menestyvät, kun lahopuuta on tarjolla. Rantaniityillä on elinympäristöjä monille vesilinnuille. Peltolaitumilla on runsaslajinen eliöstö. Useat ketokasvit ovat vähentyneet, kun laiduntavat eläimet eivät pidä enää luonnonlaitumia avonaisina.

Karjatilojen määrä vähenee huimaa vauhtia. Lihan ja maidon välttelemisellä ei suinkaan pelasteta eläimiä ja paranneta niiden kasvatusolosuhteita. Jos karjatilalliset eivät saa toimeentuloaan työstään, karja joudutaan lopettamaan. Myös maatiaisrotumme, suomenkarja, voi olla vaarassa hävitä.

Kannattaako karjatalous ajaa alas täältä, missä on vielä puhdas maaperä, ilmasto ja vesi? Kotimainen eläintuotanto on maailmanlaajuisesti ympäristöystävällisimmästä, tasokkaimmasta ja eettisimmästä päästä. Lainsäädäntö ja valvonta on tiukkaa ja karjanomistajat pyrkivät hoitamaan eläimensä hyvin ja ohjeita noudattaen. Maitotuotteet ja liha ovat laadultaan korkeatasoisia.

Suomessa on otolliset olosuhteet hiiltä sitovalle nurmiviljelylle. Naudat pystyvät hyödyntämään nurmesta saatavan rehun, ja nautojen tuottamat kaasut voidaan hyödyntää biokaasuina. Karjanlanta on erinomaista lannoitetta ja maanparannusainetta: maaperäeliöt käyttävät sitä ravinnokseen ja maahan tulee lisää orgaanista ainesta. Maaperä köyhtyy ja viljely yksipuolistuu nurmiviljelyn ja karjanlannan vähentyessä, jos naudat häviävät.

Maito, liha ja kananmunat ovat ravintorikkaita elintarvikkeita kasvisruoan rinnalle. Eläinkunnan tuotteiden välttämisellä ei saada kovin suurta vaikutusta hiilijalanjälkeen, mutta kuluttajien valinnoilla on erittäin suuri merkitys luonnon monimuotoisuudelle Suomessa. Haluammeko käyttää kotimaisia elintarvikkeita ja tukea tällä tavoin vielä olemassa olevia karjatiloja? Kuka ottaa vastuun nautojen katoamisesta johtuvasta satojen eliölajien sukupuutosta, jos alamme syödä ainoastaan kasvisruokaa?

Entisaikaan lehmä piti talon väen hengissä vaikeina aikoina. Myös silloin se piti hengissä monia muitakin, aivan kuten tänä päivänä.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti