Mielipiteet

Mielipide: Yhdenvertaisuus ja palvelujen saavutettavuus toteutuvat mm. vahvistamalla perusterveydenhuoltoa

Kuvassa Humppilan terveysasema. Kuva: Lassi Puhtimäki / FL
Kuvassa Humppilan terveysasema. Kuva: Lassi Puhtimäki / FL

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen yhtenä keskeisimpänä tavoitteena on parantaa merkittävästi ihmisten pääsyä lääkäriin lähipalveluna. Sen toteutuminen edellyttää jokaiseen Kanta-Hämeen kuntaan vähintään yhden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelupisteen. Siksi Lopen ja Hausjärven kuntien nyt saamat lääkäripalvelut ovat perusteltuja ja sote-uudistuksen tavoitteen mukaisia.

Sosiaali- ja terveyspalveluasemien palvelutarjonnan on perusteltua määräytyä alueen ihmisten tarpeiden mukaan. Lähipalveluina on tärkeää saada esim. lääkäri-, hammaslääkäri, neuvola- ja laboratorion näytteenottopalvelut. Keskusta ajaa kattavaa julkista palveluverkkoa hyvinvointialueille. Kiitos vasemmistoliitolle, kun allekirjoitatte tavoitteemme (Forssan Lehti 6.1.22). Yhteistyöllä eteenpäin.

Koko sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen uudistuksen tavoitteenakin on mm. turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut hyvinvointialueella asuville. Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 1 Luvussa Yleisissä säännöksissä on tästä myös kirjaus 1 § Lain tarkoitus ja soveltamisala: Tämän lain tarkoituksena on edistää ja ylläpitää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä varmistaa YHDENVERTAISET, yhteentoimivat ja kustannusvaikuttavat sosiaali- ja terveydenhuollonpalvelut koko maassa. Ihmisten yhdenvertaisuus on myös jokaisen ihmisen perustuslaillinen oikeus ja siksi sen on pakko toteutua soten toimeenpanossa.

Lain 4 §: Hyvinvointialueen on suunniteltava ja toteutettava sosiaali- ja terveydenhuolto sisällöltään, laajuudeltaan ja laadultaan sellaisena kuin ASIAKKAIDEN TARVE edellyttää. Palvelut on toteutettava yhdenvertaisesti, yhteen sovitettuina palvelukokonaisuuksina sekä hyvinvointialueen väestön tarpeet huomioon ottaen lähellä asiakkaita. Hyvinvointialueen on turvattava järjestämisvastuullaan olevien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen esteettömyys ja saavutettavuus. Tässä sama ihmisten yhdenvertaisuusvaatimus koskee juuri palvelujen toteutustapaa. Lainsäädännössä on erinomaiset konkreettiset reunaehdot palvelutuotannon järjestämisestä.

Sote-uudistuksen tavoitteena on myös parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Tämä toteutuu mm. vahvistamalla perusterveydenhuoltoa. Näistäkin syistä Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän hallitus teki joulukuussa 2021 hyvän ja täysin oikean päätöksen päättäessään palauttaa lääkärivastaanotot Hausjärvelle ja Lopelle.

Sote-uudistuksen toinen tärkeä tavoite on tuoda terveyskeskuksiin erikoislääkäreiden vastaanottoja. Terveysasemien lisäksi Kanta-Hämeessä on oltava edelleen erikoislääkäreiden vastaanottoja kattavasti myös Forssan ja Riihimäen sairaaloissa. Nämäkin tehdään lähipalveluna ja merkittävästi keskussairaalaa edullisemmalla kustannusalustalla.

Hyvinvointialueen valmistelijoilta vaaditaan nyt aitoa tahtoa toteuttaa sote-lain pykälien määräykset lain kirjaimen määräysten mukaisina. Äänestäjänä jokainen valitsee, toteutuuko tämä. Keskustalle ihmiset ja heidän tarpeensa ovat palvelujen toteuttamisen keskeisin ajuri.

Keskustan Etelä-Hämeen piirin pj.

Uusimmat

Fingerpori

comic