Mielipiteet

Ympäristölupia valvotaan Luovassa

Lännen Median jutussa (4.7.) kerrotaan, että viranomaisten velvollisuus valvoa myönnettyjä lupia poistuu, jos aluehallintovirastot ja ely-keskukset yhdistävä lupa- ja valvontaviranomainen Luova perustetaan.

Uutinen käsittelee valtion alueuudistuksen yhteydessä perustettavaksi ehdotetun Valtion lupa- ja valvontaviraston (LUOVA) toimintaa ja tehtäviä. LUOVAan siirretään nykyään aluehallintovirastoille kuuluvat ympäristö- ja vesilupia koskevat tehtävät ja eräät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ympäristötehtävät, mukaan lukien ympäristölupien ja vesilupien valvonta.

Valvovan viranomaisen eli jatkossa LUOVA:n velvollisuus valvoa ympäristönsuojelua, ympäristölupia ja vesilupia säilyy uudistuksessa muuttumattomana. Valvontaa ei olla siirtämässä järjestöille. Ympäristölupia valvovat myös kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset kuten tälläkin hetkellä.

Ympäristönsuojelun valvontaa voidaan LUOVA:ssa tehostaa, koska lupamenettelyn ja valvonnan yhteys yhdessä ja samassa viranomaisessa tehostuu ja valtakunnallisena virastona toimiessaan LUOVA voi hyödyntää tehokkaasti koko viraston osaamista, asiantuntemusta ja voimavaroja.

Oili Rahnasto

Hallitusneuvos, ympäristöministeriö


Uusimmat

Fingerpori

comic