Mielipiteet

Yöpäivystyksestä

”Yksi keino säästöjen saamiseksi on yöpäivystyksen lakkauttaminen. Jos siihen ei puututa, pitää säästää muualta, kuten lasten tai vanhusten palveluista.” Näin totesi yhtymähallituksen jäsen Jouko Haonperä FL 29.1.20. Kukaan muu ei ole tällaista vastakkainasettelua esittänyt. Melkoista uhkailua.

Päivystyksessä hoidetaan kaikkia ikäryhmiä. Vastakkainasettelu ei johda järkevään ratkaisuun. Vanhuspalveluissa ollaan siirtymässä enenevässä määrin kotihoitoon. Entä kun yöllä tulee tarve lääkäritasoiselle hoidolle, moniko jää hoitamatta tai lähtemättä yöllä Hämeenlinnaan päivystykseen? Tällä sairaalan toimintojen alas ajamisen vauhdilla, meillä ei kohta ole sairaalaa. Kun tärkeät palvelut ajetaan alas, muuttoliike on varmasti negatiivinen.

Kehittämiskyky ja tuottavuuden näkökulma puuttuu asian valmistelusta. Toivottavasti tosissaan selvitetään hoitajien esittämiä toimintojen kehittämis- ja lisäämismahdollisuuksia. Kunnat maksavat kulut, hoidetaan potilas missä tahansa. Esim. potilaan hoito Forssan sairaalan yöpäivystyksessä maksaa kunnalle 235 euroa. Tämä sisältää mm. kliinisen tutkimuksen, laboratoriokokeita, keuhkokuvan, luukuvat, yksinkertaisen toimenpiteen ja kipsauksen. Kaikille ei toki tehdä kaikkea, vaan jos potilaalle tehdään osa näistä tutkimuksista ja toimenpiteistä, hinta on tuo tässä kerrottu. Vastaava hoito yöaikaan keskussairaalassa maksaa kunnalle 900 euroa. Se sisältää vuoden 2020 hinnaston mukaan mm. kliinisen tutkimuksen, laboratoriokokeita, röntgentutkimuksen ja kipsauksen. Nämä vuoden 2020 hinnastotiedot ovat julkisia ja kenen tahansa tarkistettavissa.

Päivystysluonteinen työ tarkoittaa, että potilaita on vaihtelevasti kaikkina vuorokauden aikoina. Joskus yö on rauhallinen, toisinaan kiireinen. Potilaiden määrä ei ole suoraan verrannollinen työn määrään. Joskus yksi kaksi potilasta työllistää koko yön ja joskus 10 potilasta hoidetaan nopeasti. Vaihtelu johtuu potilasmäärän lisäksi monesta syystä esim. syy, miksi potilas on päivystykseen joutunut, taustalla olevat perussairaudet jne.

Päivystys kaikkina vuorokauden aikoina tuo turvaa seudun ihmisille. Joskus vähäinen vaiva osoittautuu hengenvaaralliseksi hoitamattomana. Vähäisten oireiden vuoksi moni jättäisi lähtemättä päivystykseen Hämeenlinnaan. Suurin osa potilaista hakeutuu päivystykseen muutoin kuin ambulanssilla. Kaikki eivät tarvitse keskussairaalatasoista hoitoa. Eivät edes kaikki infarktipotilaat. Jos siirtoa tarvitaan, sairaalan päivystyksessä tehdään toimenpiteet, että potilas voidaan siirtää turvallisesti vaativampaan hoitoon. Hoidon oikealla porrastuksella päästään myös talouden kannalta järkevään tulokseen.

Yöpäivystys auttaa myös puhelimitse yksittäisiä potilaita ja vastaa hykyn eri yksiköistä tuleviin kyselyihin antaen ohjeita ja arvioimalla, onko syytä lähteä päivystykseen. FL:ssä esitettiin näkemys hammaspäivystyksen kaventamisesta tulleista säästöistä. Edelleen nämä potilaat tarvitsevat myös yöllä hoitoa ja sitä saavat Forssan sairaalan yöpäivystyksestä. Kipulääkitystä, että pärjää seuraavaan aamuun. Tarvittaessa aloitetaan antibioottikuuri tai ohjataan muualle hoitoon. Yöpäivystyksessä tehdään työtä potilaita varten.

Yöpäivystyksen lopettaminen kerrannaisvaikutuksineen tulee kunnille kalliiksi. Älkää tuhotko Forssan Mallia.

Uusimmat

Fingerpori

comic