Mielipiteet

Ypäjän kirjaston kesäaukiolosta

Ypäjän sivistyslautakunnan päätös kirjaston aukioloajan vähentämisestä 7 tunnilla viikossa ajalla 1.6.–31.8.2019 perustuu Ypäjän sivistystoimialan rakennemuutokseen, jossa kirjastonjohtajan työtehtäviin liitettiin 1.1.2019 myös sivistystoimenjohtajan virka. Aukioloajan sovittaminen nykyiseen henkilöstöresurssiin nousee myös Ypäjän kunnan strategian toimeenpano-ohjelmasta, jossa vuodelle 2019 on kirjattu kirjaston osalta mm. kirjaston aukiolotuntien tarkistamista vastaamaan muuttunutta henkilöstötilannetta, toiminnallisten rajapintojen kehittäminen toimintamuotoja monipuolistamalla, sekä tilojen tarjoaminen kuntalaisille kokousten järjestämiseen ja etätyöskentelyyn syksystä 2019 lähtien.

Kuntalaisilta on tullut mukavasti palautetta kirjaston palveluista, ja näihin toiveisiin olen lähtenyt vastaamaan kirjaston resurssien ja kirjastolain puitteissa. Palaute on ollut osittain myös ristiriitaista, sillä osa asiakkaista toivoo omatoimiaikaa ja sen tarjoamia laajoja aukioloaikoja, kun toiset kokevat jo pelkän lainausautomaatin olevan askel kohti miehittämätöntä kirjavarastomaista lainausasemaa. Kirjastolaki lähtee kuitenkin siitä, että kirjaston on oltava saavutettavissa ja omatoimiaika tarjoaisi mahdollisuuden myös pienille kirjastoille vastata kuntalaisten erilaisiin elämänrytmeihin.

Huomionarvoista on myös se, etteivät kirjastopalvelut rajoitu vain kirjaston aukioloaikojen sisälle. Kesäkuussa keskiviikot kuluvat lähinnä Perttulan koulun käytössä olleen monitoimitilan muuttamisessa takaisin kirjaston käyttöön, kotipalvelun tarvekartoituksessa, sekä kokoelmanhoidollisissa töissä. Heinä-elokuussa Ypäjällä käynnistyy liikkuva kirjasto -kokeilu, jolla pyrimme vastaamaan kirjastotilastoidenkin valossa esiin tulleeseen huoleen kirjaston käyttäjämäärän laskusta. Kirjastoilla on yhä suurempi rooli myös digitaalisen kuilun kaventamisessa ja viimeistään heinäkuusta lähtien Ypäjän kirjastosta saa varata myös henkilökohtaista digineuvontaa. Koulu ja varhaiskasvatus palvellaan kirjastossa edelleen sovitusti myös aukioloaikojen ulkopuolella.

Kirjaston kesäaukioloajan kaventamista 7 tunnilla viikossa ei siis tehty kevein mielin, mutta kesäkeskiviikkoisin, kun kirjasto on kiinni, me kirjastoalan asiantuntijat teemme työtämme suunnitellaksemme ja toteuttaaksemme Ypäjälle kirjastopalvelut, jotka täyttävät yleisten kirjastojen laissa säädetyt tehtävät, pyrkien samalla vastaamaan kuntalaisten kehitysehdotuksiin kirjastopalveluiden saralla.

Lopuksi haluaisin pahoitella vastineen viipymistä, en ole Forssan Lehden tilaaja ja sain tiedon mielipidekirjoituksesta sattumalta 25.5. Mikäli sivistyslautakunnan päätökset pohdituttavat, kehotan ottamaan yhteyttä lautakunnan puheenjohtaja Sampsa Jaakkolaan. Ypäjän kirjastoa ja sivistystoimialaa koskeviin kyselyihin vastaan mieluusti itse.

Aurinkoista lukukesää toivottaen,

Uusimmat

Fingerpori

comic